النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: Amaran terakhir dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa untuk semua orang yang menyombongkan diri dan berbuat sewenangwenangnya

هذا أحد المواقع الثانوية الخاصة بتبليغ دعوة الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والتي لا تتضمن أية أقسام خاصة ولا رسائل ولا عضويات وبالتالي لا يمكن المشاركة فيها ولا استرجاع الحسابات المفقودة عبرها، يوجد هنا فقط موسوعة البيانات مع الترجمة لبعضها إلى مختلف اللغات، ولا يتواجد الإمام المهدي إلا في الموقع الرسمي الوحيد منتديات البشرى الإسلامية والنبإ العظيم، وهناك يمكنكم التسجيل والمشاركة والمراسلة الخاصة وأهلاً وسهلاً بكم.

مصدر الموضوع
 1. Amaran terakhir dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, untuk semua orang yang menyombongkan diri dan berbuat sewenang-wenangnya..

  مصدر المشاركة
  Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
  12 - صفر - 1442 هـ
  29 - 09 - 2020 مـ
  12:57 مساءً
  ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
  mengikut takwim rasmi Makkah

  [ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
  ikuti pautan postingan asal keterangan
  https://www.mahdialumma.com/showthread.php?p=324206
  ________


  Amaran terakhir dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, untuk semua orang yang menyombongkan diri dan berbuat sewenang-wenangnya..


  Dengan nama Allah yang Maha Membalas lagi Maha Menghancurkan setiap orang yang sombong lagi bermaharajalela, sholawat dan salam ke atas Nabi yang ummi pilihan Allah, beserta ahli keluarganya yang bersih dan suci dari syirik di antara mereka, tidak untuk para pendosa di antara mereka, yang berbuat kezaliman nyata terhadap diri mereka sendiri;

  Yaitu setiap orang di antara mereka yang menyombongkan diri, padahal Tuhanmu menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki dan Dia-lah yang memilihnya, tidaklah layak bagi para hamba untuk memilih khalifah Allah di bumi, Al Mahdi Al Muntadhar, selain Allah yang memilihnya, selanjutnya..


  Dari seorang pengabdi An Na'eem Al A'dhom, untuk seluruh para pengabdi An Na'eem Al A'dhom, khususnya yang telah naik ke kedudukan derajat yang tertinggi di antara mereka, wahai para kekasihku di jalan Allah, para pengabdi An Na'eem Al A'dhom, tidak ada seorang hamba pun di kerajaan malakut, yang akan menunjukkan pada kalian terhadap sesuatu yang lebih agung dari perkara yang telah ditunjukkan pada kalian oleh Nasser Mohammed Al Yamani

  Demikianlah petanda terbesar yang telah Allah teguhkan khalifah-Nya dengan petanda itu, Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, kalian akan temukan petanda itu menetap di hati kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, kelak aku akan beritahukan kepada kalian mengenai sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya, lalu kalian akan dapati ianya benar ada di dalam diri kalian, tahukah kalian seandainya suatu waktu Nasser Mohammed Al Yamani meragui, bahawa dia bukanlah khalifah Allah Al Mahdi, nescaya seluruh pengabdi An Na'eem Al A'dhom pasti mengatakan:

  "Wahai Nasser Mohammed Al Yamani, kami bersumpah padamu demi Allah, sungguh engkaulah khalifah Allah Al Mahdi tanpa syak dan ragu lagi, engkau telah menuntun kami menuju pengabdian kepada Allah sebagaimana layaknya Dia disembah, engkau telah membuatkan kami mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan terhadap-Nya, seandainya engkau ini bukan Al Mahdi Al Muntadhar, lantas mahdi seperti apa lagi yang kami tunggu setelahmu
  ?
  "
  "Kepada apa pula kelak dia akan menuntun kami setelah An Na'eem Al A'dhom (untuk menjadikan keredhaan Allah sebagai puncak tujuan), bukankah tiada lagi sesudah kebenaran itu melainkan kebatilan yang nyata? Dengar ini wahai Nasser Mohammed Al Yamani; demi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, seandainya Allah meneguhkanmu dengan semua tanda-tanda kebesaran dan keagungan kerajaan-Nya, lalu Allah kumpulkan tiap-tiap sesuatu di hadapan musuh-musuhmu sedang mereka melihatnya, dan Allah meneguhkanmu dengan keajaiban mukjizat kekuasaan-Nya tanpa batas, nescaya yang demikian itu tidak membuatkan keimanan dan keyakinan kami bertambah, bahawa engkaulah khalifah Allah Al Mahdi;"

  "Ini kerana petanda An Na'eem Al A'dhom, keredhaan Dzat Allah, adalah petanda terbesar yang menetap di hati kami secara mutlak, apapun jua tanda-tanda mukjizat kekuasaan Allah yang lain, maka tidaklah ianya lebih agung dari petanda An Na'eem Al A'dhom, keredhaan Dzat Allah di sisi-Nya, pada yang demikian itu terdapat hikmah tujuan Allah menciptakan hamba-hamba Allah di kerajaan-Nya, adakah dapat diterima akal fikiran, bahawa Allah menciptakan para hamba semata-mata kerana bidadari-bidadari dan syurga-syurga kenikmatan, ataukah hikmah tujuan penciptaan kita ini dikehendaki kerana Diri-Nya
  ?
  Beri jawaban pada kami wahai Nasser Mohammed Al Yamani
  "

  Lalu Nasser Mohammed Al Yamani menolak untuk menjawab orang-orang yang bertanya mengenai hikmah dari penciptaan para hamba, dan dia membiarkan jawaban dari Tuhan dalam muhkam Al Quran, bahkan Nasser Mohammad juga termasuk orang-orang yang bertanya:

  "Ya Allah, adakah Engkau menciptakan kami ini kerana bidadari-bidadari dan syurga-syurga kenikmatan
  ?
  "
  Allah telah menurunkan jawaban mengenai pertanyaan ini dalam muhkam Al Quran, firman Allah Ta'ala:
  Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (55) Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (56) Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. (57) Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (58)
  Maha Benar Allah
  [Adz Dzaariyaat]


  Jika demikian ya Allah, sesungguhnya Engkau telah ciptakan kerajaan-Mu untuk para hamba-Mu, dan Engkau ciptakan para hamba untuk hikmah tujuan yang agung, dan jawabannya dari Tuhan dalam muhkam Al Quran pada firman Allah Ta'ala:
  Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. (38) Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (39)
  Maha Benar Allah
  [Ad Dukhaan]


  Allah Ta'ala berfirman:
  Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat (Kiamat) itu pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik. (85)
  [Al Hijr]


  Allah Ta'ala berfirman:
  Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan, (isteri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya). (17) Sebenarya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya). (18) Dan kepunyaan-Nya-lah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. (19) Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. (20) Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat menghidupkan (orang-orang mati)? (21) Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. (22) Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai. (23) Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selain-Nya? Katakanlah: "Unjukkanlah hujjahmu! (Al Quran) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku". Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. (24)
  [Al Anbiya]


  Allah Ta'ala berfirman:
  Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. (27) Maha Benar Allah
  [Shaad]


  Firman Allah Ta'ala:
  Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? (115) Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia. (116) Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. (117) Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik". (118)
  Maha Benar Allah
  [Al Mukminun]


  Barangkali seluruh pengabdi An Na'eem Al A'dhom mahu mengatakan dengan serentak: "Demi kemuliaan Allah dan keagungan-Nya, sesungguhnya kami benar-benar menemukan bukti di dalam diri kami sekarang ini sebelum bertemu dengan Allah, bahawasanya keredhaan Dzat-Nya terhadap hamba-hamba-Nya adalah kenikmatan yang teragung, yang lebih besar dari kenikmatan syurga-Nya sudah tentu tanpa syak dan ragu lagi"

  "
  Sungguh kami temukan di dalam diri kami akan hakikat firman Allah dengan sebenarnya, bahawa keredhaan Allah ke atas hamba-hamba-Nya, benar-benar kami temukannya sebagai suatu kenikmatan yang teragung, suatu kenikmatan yang lebih besar dari segala kenikmatan yang ada, apapun dan bagaimanapun ia"

  "Kami dapati bahawa pernyataan Allah dalam firman-Nya, benar-benar suatu hakikat yang mantap dan menancap teguh di hati kami, dan keyakinan kami terhadap kenikmatan yang teragung, An Na'eem Al A'dhom, telah menetap di hati kami, pasti sudah tentu kami merasakannya di dalam diri kami, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. (72)
  Maha Benar Allah
  [At Taubah]
  "

  "Maka saksikanlah wahai khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Mahdi, sesungguhnya kami sekalian kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, kami tidak ingin menyombongkan diri dan tidak ingin berbuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.. "

  Kemudian khalifah Allah dan hamba-Nya membalas kalian, aku katakan:
  "Itulah kesaksian yang sebenar-benarnya, sedang kalian menjadi saksi terhadap yang demikian itu, terhadap perkara yang kalian rasakan di dalam diri kalian, dan aku bersaksi kerana Allah, bahawasanya Tuhanku telah menjadikanku sebagai khalifah-Nya untuk seluruh dunia, dan aku bersaksi bahawasanya yang telah memilihku adalah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, Dia akan memenangkanku dan menzahirkanku kepada seluruh dunia"


  Zaman terus berputar dan waktunya telah semakin hampir, sementara kebanyakan manusia berpaling dari peringatan Al Quran untuk mereka, dan yang paling parah keberpalingan mereka setelah syaitan-syaitan adalah para pemimpin dan pembuat keputusan dari kalangan umat Islam, yang menolak untuk masuk ke rumah melalui pintu-pintunya

  Mereka menyombongkan diri terhadap pernyataan Allah dalam muhkam Kitabullah, bahawa bilangan bulan bagi setahun adalah 12 bulan, dan di antaranya terdapat 4 bulan haram (suci), yang mana tempoh setahun berakhir dengan bulan haram yang keempat (Muharram), yang sebenarnya adalah bulan ke duabelas bagi tahun 1441H ini, setelah terbenam matahari hari Rabu malam Khamis, kalian telah memasuki tarikh 1hb Safar, bulan pertama tahun baru 1442H dalam Kitabullah Al Quran

  Akan tetapi para pendosa di antara kalian, kalangan pemimpin dan para pembuat keputusan yang menetapkan hubungan seperti biasa, bersama dengan orang-orang yang mengumumkan Masjid Al Aqsho sebagai ibukota Yahudi yang kekal, lantas mereka ikut mengumumkan jalinan hubungan mereka bersama dengan para Yahudi! Allah mengunci mati hati mereka dan menutupi pendengaran dan penglihatan mereka, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka, yang kembali kepada Allah dan mereka tidak meneruskan kesombongan diri mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri


  Betapa sering aku beri peringatan kepada kalian, agar kalian memasuki rumah dari pintu-pintunya, dan mengakui bahawa kalian telah melakukan kesalahan! Telah selesai bulan haji, bulan keempat dari bulan-bulan haram, dengan berakhirnya tahun ini yang telah berlalu setelah terbenam matahari hari Rabu malam Khamis, dan bermulanya tahun baru tanggal 1 Safar tahun 1442H ini setelah terbenam matahari hari Rabu malam Khamis, ini menurut hitungan tarikh Al Idrak bagi matahari dan bulan yang kalian tidak percaya, dan kalian mengikuti orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari tanda pembenaran, kalian mendustakan Al Imam Al Mahdi yang benar, yang termasuk kalangan orang-orang yang mempercayai kebenaran dari Tuhannya

  Bahkan kalian mendustakan penglihatan kalian yang menyaksikan bulan sabit membesar, kami tidak memerintahkan kalian memasuki permulaan bulan Safar sebelum semua manusia melihat hilal keluar, setelah matahari mendahului bulan sebelah timur sedang ia berupa hilal, yang mana bulan mencapai matahari dan bertemu dengan matahari sedang ia berupa hilal, dan para ilmuwan falak benar-benar mengetahui dengan yakin bahawa hilal Safar akan terbenam
  sebelum terbenamnya matahari hari Khamis malam Jumaat, namun tiada seorang pun di dunia yang menyaksikannya disebabkan ijtima matahari dengan bulan sedang ia berupa hilal

  Barangsiapa yang menyatakan penampakan hilal Safar setelah terbenam matahari Khamis malam Jumaat, maka saksikanlah oleh kalian bahawa dia termasuk kalangan yang berdusta, meskipun para pemberi kesaksian palsu dan dusta itu benar-benar sadar bahawa mereka berbohong, mereka mengada-adakan kedustaan sedang mereka mengetahuinya

  Ini kerana hilal Safar belum muncul lagi pada umat manusia, sungguhpun malam Khamis adalah tanggal 1 Safar dan hari Jumaat tanggal 2 Safar, hilal Safar tidak akan muncul pada umat manusia kecuali ianya bengkak membesar di hari Jumaat malam Sabtu, mudah-mudahan mereka bersaksi bahawa benar-benar matahari telah mencapai bulan, dan era hilal bulan sabit membesar telah mencapai mereka, sebagai peringatan bagi umat manusia, lalu diikuti keburukan yang tersebar dan azab seksaan, dari yang lebih besar ke yang lebih besar lagi


  Kami tidak akan berikan khabar gembira pada orang-orang yang berpaling dengan peringatan Al Quran, namun kami khabarkan berita gembira pada orang-orang yang berpaling dari peringatan Tuhan mereka, Kitabullah Al Quran, kami khabarkan pada mereka dengan keburukan yang menyebar dan azab seksaan tiada taranya, yang terjadi di ruang udara, lautan dan di daratan, sebagai tambahan kepada spesies baru yang sangat kuat, yang menyebabkan keputusasaan total dan kelumpuhan lengkap pada tubuh sebahagian dari kalian dengan gen yang berbeza-beza, bagi setiap orang ada tingkatannya menurut perkara yang mereka kerjakan, Tuhanmu tidak menganiaya sesiapapun

  Itulah spesies baru yang mulai menghancurkan orang-orang yang berpaling dari peringatan Al Quran; itulah virus kuat yang kami janjikannya pada kalian dengan sebenar-benarnya, dengan perintah Allah, suatu bencana baru di samping virus yang kalian namakan Corona, lantas ke mana kalian dapat melarikan diri wahai sekalian orang yang berpaling dari peringatan Al Quran, wahai sekalian pemimpin dan pembuat keputusan dari kalangan muslim dan non-muslim, wahai orang-orang yang menolak perintah Allah untuk masuk ke dalam agama Islam secara kaffah, kelak kalian akan mengetahui dengan yakin bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana;

  Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan, kalian tidak punya suatu pegangan yang benar, tidak di Yaman dan tidak pula di selainnya, tiada kelapangan dan kesenangan buat kalian, tiada jalan keluar buat kalian dari azab seksaan Allah, sehinggalah kalian tunduk merendahkan diri dan mematuhi khalifah Allah, Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, yang tidak mahu menyombongkan diri dan tidak pula membuat kerosakan di muka bumi, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa


  Kelak kalian benar-benar akan mengetahui, bahawa Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani sungguh termasuk kalangan orang-orang yang benar dalam setiap perkara, sama ada dalam bayan keterangan yang hak bagi Al Quran, begitu juga pada semua perkara yang Allah perlihatkan padaku dalam petunjuk dan isyarat dari mimpi yang benar dalam tidurku, kelak akan datang hari di mana kalian tidak dapat mengelakkan diri dari mengatakan:
  "Maha Benar Allah, dan benarlah apa yang dinyatakan oleh khalifah-Nya, Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani"
  Aku cabar para pemimpin, para pembuat keputusan dalam kelompok partai di Yaman, untuk mendapatkan kelapangan dan kesenangan serta jalan keluar bagi mereka, selain dari menundukkan diri mereka dan mematuhi khalifah Allah untuk Yaman dan seluruh dunia, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani


  Wahai sekalian ahli teori pemanasan global, disebabkan oleh persangkaan kalian, bahawa yang menyebabkan kenaikan indeks bencana yang tidak biasa adalah kerana kepanasan yang tertahan di atmosfera bumi, yang disebabkan oleh pengeluaran asap pabrik dan ekzos dari kilang-kilang di negara-negara dunia padahal kalian berdusta, sesungguhnya virus Corona telah menghentikan operasi pabrik dan kilang-kilang kalian, juga membuatkan roda kehidupan kalian terhenti untuk tempoh enam bulan, dan ianya masih membinasakan negara-negara terbesar non-muslim
  !
  Pertanyaan yang muncul: Adakah kalian temukan bencana yang kalian katakana 'semulajadi' itu berkurang, ataukah ianya terus naik meningkat dan berganda, yang mana Allah telah tambahkan azab seksaan pada kalian di samping azab seksaan yang kalian namakan virus Corona
  ?
  Bukankah benar sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, bahawa ianya adalah azab seksaan pertempuran kecil (At Tanaawusy) dari Kaukabul Azab, yang semakin bertambah setiap tahun kerana Kaukabul Azab Saqar semakin mendekati bumi umat manusia
  ?
  Kelak benar-benar Allah akan menangkap dan mengambil kalian dari tempat yang dekat wahai sekalian orang-orang yang berpaling dari peringatan Al Quran, ke manakah tempat kalian melarikan diri terhadap bencana malapetaka dari azab seksaan Allah yang datang silih berganti, dari azab seksaan yang lebih besar diganti dengan yang lebih besar lagi wahai sekalian pakar teori pemanasan global
  ?
  Bukankah Allah telah mengesahkan pernyataan khalifah-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, bahawa yang demikian itu disebabkan oleh Kaukabul Azab yang datang menghampiri bumi untuk menangkap dan membawa kalian dari tempat yang dekat
  ?
  Tiap kali ianya semakin dekat dengan bumi, kelak kadar yang kalian sebut sebagai bencana turun naik iklim akan meningkat, maka ke manakah tempat kalian lari wahai sekalian orang-orang yang mengingkari lagi berpaling dari peringatan Allah, Al Quran, begitu juga orang-orang yang berpaling dari peringatan Al Quran secara umumnya, muslim dan non-muslim di antara kalian, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah
  ?

  Ya Allah, segerakanlah peneguhan dan kemenangan yang nyata di seluruh dunia, lenyapkanlah kezaliman dan penganiayaan terhadap orang-orang yang dizalimi dan dianiaya, hilangkanlah kezaliman orang-orang yang melanggar hak dan melampaui batas terhadap orang lain, sesungguhnya Engkau tidak menyukai orang-orang yang melanggar hak dan melampaui batas di mana pun mereka berada di seluruh dunia

  Sesungguhnya Engkau tidak menyukai perbuatan yang merosak, lenyapkanlah kezaliman dari semua hamba-Mu yang dizalimi di seluruh dunia dengan segera, dengan hak Laa ilaaha illaa Anta -tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau- dan dengan hak rahmat-Mu yang telah Engkau tetapkan ke atas Diri-Mu, dengan hak keagungan dan besarnya keredhaan Dzat-Mu, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi-Mu

  Engkau-lah yang Maha Menyayangi hamba-hamba-Mu yang dizalimi, sesungguhnya janji-Mu adalah benar sedang Engkau-lah yang Maha Pengasih dari sekalian yang mengasihani, kelak kalian akan mengetahui hakikat bayan keterangan yang hak bagi firman Allah Ta'ala:
  Berkatalah orang-orang kafir: "Kamu bukan seorang yang dijadikan Rasul". Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan orang yang mempunyai ilmu Al Kitab". (43)
  Maha Benar Allah
  [Ar Ra'd]


  Pada ayat yang muhkamat ini ada berita gembira dengan perutusan Al Imam Al Mahdi pembela Muhammad -Nasser Mohammed-, dan bukti perutusannya adalah keluasan dan penguasaan ilmu Al Kitab, hinggakan kalian tidak mampu mengalahkannya dari Al Quran, yang demikian itu kerana Allah menganugerahkannya ilmu Al Kitab Al Quran, kami tidak nyatakan suatu bahagian ilmu dari Al Kitab, namun keseluruhan ilmu pengetahuan Al Kitab, yang akan membuatkan akal fikiran kalian tertunduk dan menyerah kerana ilmu pengetahuan itu, sama ada kalian semua mahu atau tidak mahu, sehingga tiada yang akan berpaling dari bayan keterangan yang hak bagi Al Quran melainkan seburuk-buruk makhluk

  Lantas mereka akan merasakan azab seksaan yang memedihkan dari Tuhan mereka, yang terjadi di daratan, lautan dan di udara, tanpa sebarang penganiayaan terhadap mereka, bahkan mereka sendiri yang menganiaya diri mereka, sebagai tambahan kepada tahapan baru yang kalian namakan sebagai virus Corona, akan tetapi kadar kematian bukan sedikit pada kali ini, bahkan kami telah nyatakan pada permulaan bayan keterangan di tahun hijriah yang lalu, bahawa kadar kematian adalah rendah pada permulaannya;

  Bermakna virus kuat yang akan datang tentu sahaja akan menyebabkan kadar kematian meningkat, sebahagian darinya membawa bencana malapetaka, dan sebahagian darinya pula menimbulkan kepanikan dan ketakutan wahai sekalian orang-orang yang mengingkari dan menolak peringatan Al Quran, dan orang-orang yang berpaling dari mengikuti Al Quran di negara-negara umat Islam, kelak kalian akan benar-benar menyadari, begitu juga kelak para pendosa akan mengetahui, bahawa makar rencana Allah amat kokoh, lantas ke manakah tempat kalian melarikan diri
  ?
  Adakah ke permukaan bulan atau ke kedalaman lautan, atau ke perbatasan yang tidak dapat ditembusi lantas kalian meraung menyebut-nyebut kebinasaan kalian, azab seksaan yang merebak ke sana sini wahai sekalian orang-orang yang membenci Al Quran, yang tidak menyukai keredhaan Allah Tuhan Semesta Alam, yang tidak menyukai khalifah Allah untuk seluruh dunia, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, yang kerananya mereka menderita
  !
  Justeru kami katakan:
  Matilah kalian dengan kemarahan kalian.. Bagaimana menurut kalian terhadap orang yang Allah bersamanya
  ?
  Maka keputusannya terserah Allah, Dia-lah sebaik-baik yang memutuskan, barangsiapa yang menjadi musuh bagi kenikmatan redha Allah, dan musuh bagi khalifah-Nya Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi para pendosa, hendaklah dia menggali kuburnya dan menyiapkan kain kafannya, kecuali orang yang bertaubat dan kembali kepada Tuhannya, sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Mengasihani


  Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

  Khalifah Allah dan hamba-Nya, Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
  _____________


  336699


ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •