النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: Jawaban yang empunya ilmu pengetahuan Al Quran kepada Habib Al Habib dengan bayan penjelasan yang hak tidak ada keraguan padanya Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir Raqib dan Atid

هذا أحد المواقع الثانوية الخاصة بتبليغ دعوة الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والتي لا تتضمن أية أقسام خاصة ولا رسائل ولا عضويات وبالتالي لا يمكن المشاركة فيها ولا استرجاع الحسابات المفقودة عبرها، يوجد هنا فقط موسوعة البيانات مع الترجمة لبعضها إلى مختلف اللغات، ولا يتواجد الإمام المهدي إلا في الموقع الرسمي الوحيد منتديات البشرى الإسلامية والنبإ العظيم، وهناك يمكنكم التسجيل والمشاركة والمراسلة الخاصة وأهلاً وسهلاً بكم.

مصدر الموضوع
 1. Jawaban yang empunya ilmu pengetahuan Al Quran kepada Habib Al Habib, dengan bayan penjelasan yang hak tidak ada keraguan padanya Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (Raqib dan Atid)

  مصدر المشاركة

  - 1 -

  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  30 - 12 - 1428 هـ
  08 - 01 - 2008 مـ
  12:21 صـــباحاً
  ــــــــــــــــــ


  Jawaban yang empunya ilmu pengetahuan Al Quran kepada Habib Al Habib, dengan bayan penjelasan yang hak tidak ada keraguan padanya
  Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (Raqib dan Atid)..


  Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim
  Allah Ta'ala berfirman:
  Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya (untuk menangkis segala yang mereka katakan itu). (33)
  Maha Benar Allah
  [Al Furqan]

  Allah Ta'ala berfirman:
  Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya. (19)
  Maha Benar Allah
  [Al Qiyaamah]  Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan, aku menerima bayan keterangan yang hak bagi Al Quran dengan wahyu tafhim, bukan dengan was-was bisikan syaitan yang direjam; bahkan aku membuktikan kebenaran bayan keterangan yang hak dengan istinbath -dengan mengeluarkan keputusan hukum- dalil hujjah yang terang dan jelas dari Al Quran, kitab suci Allah yang menerangkan, aku menyeru ke jalan Tuhanku dengan bashirah ilmu pengetahuan -dengan hujjah yang nyata- dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah, selanjutnya..


  Wahai Habib Al Habib, untukmu bayan keterangan yang hak mengenai perkara malaikat Atid dan malaikat Raqib, demikian juga untukmu pemberitahuan kemenanganku ke atas dirimu sebelum berhiwar, bahawa kelak aku akan mengalahkanmu dengan kebenaran dan membungkammu dengan sebenar-benarnya dengan izin Allah, jika sungguh engkau inginkan kebenaran, agar engkau tahu bahawa aku adalah kebenaran dari Tuhanmu

  Bilamana bangkit kesombongan dalam dirimu dengan dosa, maka kelak Allah akan mengadakan untukmu syaitan, dan menjadikan syaitan itu sebagai temanmu (qarin), dan syaitan itu akan menghalang-halangimu dari hidayah petunjuk, setelah hidayah petunjuk itu datang kepadamu

  Namun bilamana tidak bangkit kesombongan dalam dirimu dengan dosa, maka kelak Allah akan memilihmu dan menjadikanmu termasuk para wakil utusan terhormat yang benar di seluruh dunia sebelum kemunculan, yaitu orang-orang yang membenarkan bayan keterangan yang hak bagi ayat-ayat Tuhan mereka, dan mereka tidak menghendaki jalan Allah bengkok, mereka tidak mengatakan terhadap Allah pada perkara yang tidak mereka ketahui, dan mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya

  Maka jadilah engkau termasuk kalangan mereka, aku berharap dari Allah agar engkau menjadi termasuk kalangan mereka, apakah tidak cukup bagimu, aku telah khabarkan kepadamu sebelum engkau mengumumkan mengenai perkara yang ingin engkau katakan kepada dunia, bahawa engkau ini adalah Al Mahdi Al Muntadhar, aku telah menyatakan kepada mereka mengenai perkara yang ingin engkau katakan, sebelum sempat engkau mengatakannya
  ?
  Sebagaimana yang Tuhanku mengilhamkanku tentang perkara yang ingin engkau katakan sebelum engkau sempat mengatakannya, bahawa engkau ini adalah Al Mahdi Al Muntadhar, maka seperti itu jugalah Dia mengilhamkanku bayan keterangan yang hak bagi Al Quran, jadi janganlah engkau menjadi orang polos yang lurus bendul, dengan membenarkan bayan keterangan yang hak yang engkau minta, selagimana aku tidak membawakan dalil hujjah dari Al Quran itu sendiri, dan menjelaskannya secara terperinci dengan ilmu pengetahuan yang menyakinkan, tanpa syak dan ragu lagi, yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku

  Aku tidak mengatakan terhadap Allah dengan bayan keterangan bagi Al Quran mengenai perkara yang tidak aku ketahui, lalu mengikuti persangkaan yang sedikitpun tidak berguna untuk mendapatkan kebenaran; bahkan aku membimbing kepada petunjuk dan menetapkan dengan keadilan dengan kebenaran Al Quran, dan dengan kebenaran itulah aku tuntun umat ke jalan yang lurus


  Untukmu bayan keterangan yang benar dari kebenaran itu sendiri, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya (untuk menangkis segala yang mereka katakan itu). (33)
  Maha Benar Allah
  [Al Furqan]


  Allah Ta'ala berfirman:
  Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (16) (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (17) Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (18) Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. (19)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Untuk kalian bayan keterangan yang lengkap mengenai perkara Raqib dan Atid, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar dengan izin Allah Tuhan Semesta Alam:


  Sesungguhnya Raqib dan Atid termasuk dari kalangan malaikat Allah yang didekatkan, Allah mengutus kedua malaikat itu untuk melaksanakan tugas menjaga amal perbuatan manusia dan perkataan yang mereka ucapkan, yang baik dan yang buruk

  Bilamana manusia menyebut Allah dengan lisannya, maka malaikat Raqib mencatat lafaz zikir itu, jika manusia menyebut Allah dalam dirinya tanpa mengucapkannya dengan lisan dan bibir, maka ketika itu malaikat Raqib tidak tahu apa yang manusia bisikkan di dalam hatinya, namun yang demikian itu diketahui oleh Dzat yang menciptakan manusia, Allah lebih dekat pada manusia dari urat lehernya dengan ilmu pengetahuan-Nya, lantas Allah mewahyukan kepada malaikat Raqib mengenai zikir tersembunyi yang dibisikkan di dalam diri manusia, lalu Raqib menerima wahyu dari Tuhannya dan dia mencatatkan zikir itu dalam kitab yang disucikan yang ada padanya


  Malaikat Raqib adalah duta utusan bagi syurga Al Ma'wa, yang mencatatkan perkataan dan amal perbuatan baik yang dapat menuntun ke syurga, kerana itu Allah menamakannya duta utusan, yakni duta utusan bagi syurga yang mencatat zikir kepada Allah, ucapan dan amalan yang baik.

  Allah Ta'ala berfirman:
  Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, (11) Maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, (12) di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, (13) yang ditinggikan lagi disucikan, (14) di tangan para penulis (malaikat) -safarah-, (15) yang mulia lagi berbakti. (16)
  Maha Benar Allah
  ['Abasa]

  Bermakna tidaklah dia mencatatkan selain kebaikan dari pembicaraan dan bisikan rahasia manusia, kerana itu Allah Ta'ala berfirman:
  Maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, (12) di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, (13) yang ditinggikan lagi disucikan, (14) di tangan para penulis (malaikat) -safarah-, (15) yang mulia lagi berbakti. (16)
  Maha Benar Allah
  ['Abasa]


  As Safarah -para penulis- adalah malaikat-malaikat duta utusan syurga Al Ma'wa, pada setiap manusia ada satu malaikat di kalangan mereka yang namanya Raqib, yang berada di sisi kanan manusia dan bertugas menyertai manusia dari permulaan, sejak hujjah mula ditegakkan hingga ke pengakhiran di penghujung tempat kembalinya yang kekal


  Adapun Atid, maka dia juga termasuk kalangan malaikat Allah yang dimuliakan dan didekatkan, termasuk malaikat yang keras dan kasar dengan sebenar-benarnya, dia adalah duta utusan bagi neraka Jahannam, yang bertugas mencatatkan setiap ucapan dan amal perbuatan buruk yang membawa ke neraka, dia menuliskan hingga apa yang dibisikkan di dalam diri manusia

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Dan jika kalian melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan kalian itu
  Maha Benar Allah
  [Al Baqarah:284]


  Akan tetapi malaikat Atid tidak tahu perkara yang dibisikkan oleh manusia di dalam dirinya; namun dia menerimanya dengan wahyu dari Dzat yang menciptakan manusia, yang lebih dekat pada manusia dari urat lehernya dengan ilmu pengetahuan-Nya dan pendengaran-Nya; Dzat yang menyertai mereka di manapun mereka berada, yang Maha Mendengar dan Maha Melihat;

  Dia-lah Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan Semesta Alam yang Maha Mengetahui mata-mata yang khianat, dan Dia Maha Mengetahui segala perkara yang disembunyikan di dalam hati; sekiranya engkau mengeraskan ucapanmu, maka Dia Maha Mengetahui rahasia dan perkara yang lebih tersembunyi; Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, bagi-Nya semua nama-nama yang baik

  Adapun perkara yang diucapkan oleh manusia dengan bibir dan lisan, sekiranya perkara itu kebaikan, maka malaikat Raqib akan mencatatnya, namun sekiranya perkara itu kejahatan, maka malaikat Atid pula yang akan mencatatnya, mereka tidak mencatatkan semua gumaman manusia, namun ucapan perkataan yang membawa ke syurga atau yang menjerumuskan ke neraka, kerana itu Allah Ta’ala berfirman:
  Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, (11) Maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, (12) di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, (13) yang ditinggikan lagi disucikan, (14) di tangan para penulis (malaikat) -safarah-, (15) yang mulia lagi berbakti. (16)
  Maha Benar Allah
  [‘Abasa]


  Maka kita temukan para malaikat pencatat sebagai duta utusan bagi syurga itu, mereka tidak menuliskan dari bisikan dan ucapan rahasia kecuali zikir dan semua perkataan yang ada kebaikan, seperti perintah untuk bersedekah, berbuat kebajikan dan perbaikan antara manusia, dan kesemuanya itu hanya sebahagian dari tugas malaikat yang diwakilkan untuk menyertai manusia, Raqib dan Atid  Kemudian kita beralih pada tugas mereka yang kedua yaitu: Ketika tiba ketetapan mati yang telah ditentukan dalam Kitab yang tertulis -Lauh Mahfuz- bagi seorang manusia, dan telah dekat ajalnya yang ditakdirkan -segala sesuatu ada ketentuan ajalnya yang telah tertulis, dan Allah-lah yang menentukan waktunya yang telah ditetapkan, tidaklah suatu diri mengalami kematian kecuali dengan izin Allah jua, sebagai suatu ketetapan yang telah ditentukan waktunya-, maka ketika itu malaikat Raqib dan Atid sendiri yang menjadi malaikat maut, yang bertugas untuk mengambil nyawa

  Bilamana manusia itu termasuk penghuni neraka, maka Allah mewahyukan kepada malaikat Atid, bahawa dialah malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya, lalu malaikat Raqib membantu malaikat Atid untuk mencabut nyawa manusia itu, setelah perintah kepada malaikat maut Atid yang ditugaskan untuk mengambil nyawa orang-orang kafir dari kalangan penghuni neraka, yang telah Allah adakan syaitan baginya sebagai teman, yang menghalang-halanginya dari jalan kebenaran, dan membisikkan pada manusia bahawa dia termasuk kalangan yang mendapat petunjuk


  Bagi setiap manusia yang mengingkari Al Quran ada satu malaikat bernama Atid yang akan ditugaskan untuk menyabut nyawanya, Allah tidak menjadikan malaikat maut itu satu sahaja, Maha Suci Dia! Jika demikian, bagaimana malaikat maut yang satu dapat mencabut nyawa manusia, lalu terbahagi-bahagi di sini dan di sana, sedangkan dalam masa yang sama ramai manusia yang mati di setiap tempat
  !

  Ya Subhaanallaah, aduhai Maha Suci Allah, yang rahmat-Nya dan ilmu pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu, Dia-lah yang Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu, yang demikian itu adalah sifat untuk Allah sahaja, Maha Suci Dia, Allah tidak menjadikan adanya dua hati dalam diri manusia, jinn dan tidak juga malaikat, bahkan sifat Allah-lah yang tiada suatu apapun yang semisal-Nya itu, Maha Berkuasa lagi Maha Mendengarkan semua perkara, lagi Maha Menciptakan semua yang Dia kehendaki dalam satu masa, Dia tidak lalai dan tidak lupa, tidak mengantuk dan tidak tidur, Dia tidak pernah lengah dari suatu apapun lagi Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu dalam satu masa

  Maka dari itu, mungkin seorang dari kalian mahu menyela ucapanku dengan mengatakan: “Allah Ta’ala berfirman:
  Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) kalian akan mematikan kalian, kemudian hanya kepada Tuhan kalianlah kalian akan dikembalikan". (11) Maha Benar Allah [As Sajdah]”

  Untuk itu Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed Al Yamani membalasnya, aku katakan: Aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, bahawasanya malaikat maut yang ditugaskan mencabut nyawa orang-orang kafir adalah malaikat Atid; dialah “thooir” manusia -nahas dan malang- di lehernya jika hujjah telah ditegakkan terhadapnya.

  Allah Ta’ala berfirman:
  Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kalian, sesungguhnya jika kalian tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kalian dan kalian pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami". (18) Utusan-utusan itu berkata: "Thooir -nahas dan malang- kalian ada beserta kalian. Apakah jika kalian diberi peringatan (kalian bernasib malang)? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas". (19)
  Maha Benar Allah
  [Yaa Siin]


  Akan tetapi bukan hanya satu “thooir”, malah pada setiap manusia yang berpaling ada “thooir”, dan ianya adalah malaikat maut Atid
  Allah Ta’ala berfirman:
  Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan “thooir-nya” sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. (13) "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu". (14)
  Maha Benar Allah
  [Al Israa]


  Barangkali ada seorang dari umat Islam mahu menyelaku dengan mengatakan: “Tetapi malaikat maut itu namanya Izrail”, untuk itu aku balasnya, aku katakan:

  Marilah kita kembali mencari keputusan hukum dari Al Quran, siapakah yang lebih baik dari Allah dalam memberikan keputusan hukum bagi kaum yang mengetahui, mereka tidak mengikuti persangkaan yang sama sekali tidak berguna untuk mendapatkan kebenaran

  Demi Allah, andai tidak demi mensucikan-Nya, bahawa tiada suatu apapun yang serupa dengan-Nya, nescaya aku tidak mahu mulakan hiwar tentang perkara Izrail! Akan tetapi akidah kepercayaan kalian mengenai perkara Izrail ini menyamai suatu sifat dari sifat-sifat Allah, Dzat yang tiada suatu apapun sama seperti-Nya, ianya adalah sifat qudrah kemahakuasaan dan sifat ilmu pengetahuan yang meliputi segala perkara dalam satu masa yang sama

  Andai tidak kerana akidah kepercayaan kalian mengenai Izrail itu bersekutu dengan suatu sifat dari sifat-sifat Allah, Maha Suci Dia, nescaya aku tidak berbicara panjang lebar mengenai hakikat Izrail; suatu nama yang tidak Allah turunkan bukti keterangan apapun mengenainya dalam Al Quran, namun Allah menurunkan dalam Al Quran, nama-nama semua malaikat maut yang mencabut nyawa seluruh manusia, yang tidak pernah meninggalkan seorangpun dari mereka, meskipun bilangan malaikat maut adalah dua kali ganda bilangan manusia seluruhnya dari kalangan terdahulu dan kalangan terkemudian

  Allah menurunkan dalam Al Quran kesemua nama-nama mereka, yang tidak pernah meninggalkan seorangpun dari mereka, dan tidak ada sama sekali di antara malaikat-malaikat itu yang namanya Izrail


  Demikian juga aku dapati mereka menerima wahyu secara langsung dari Dzat yang Maha Hidup lagi Maha Mandiri, Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah menciptakan manusia, Dia Maha Mengetahui semua yang dibisikan oleh manusia di dalam hati, Dia lebih dekat padanya dari urat lehernya, maka Allah mewahyukan kepada Raqib dan Atid akan perkara yang dibisikkan oleh manusia di dalam dirinya

  Para malaikat tidak tahu apa yang dibisikkan oleh manusia dalam hati; tiada yang tahu kecuali Dzat yang telah menciptakannya, yang Maha Mengetahui segala yang terpendam di hati, manakala semua yang diucapkan oleh manusia dengan lisan dan kedua bibirnya, maka para malaikat itu mengetahuinya, jika baik perkara yang diucapkannya itu, maka malaikat Raqib akan mencatatnya, namun jika perkara buruk yang diucapkannya, maka malaikat Atid pula yang akan merekodkannya

  Malah kalian tahu wahai sekalian umat Islam, bahawa malaikat Raqib dan malaikat Atid itu, kedua-duanya ada bersama setiap orang, mereka adalah dua malaikat yang satunya bernama Raqib dan yang lainnya bernama Atid, demikian juga kalian tahu bahawa kedua malaikat itu tidak hanya dua sahaja yang mengetahui amal perbuatan manusia, Maha Suci Dzat yang ilmu pengetahuan-Nya meliputi segala-galanya, suatu sifat bagi Allah yang Maha Esa semata-mata, Maha Suci Dia
  !
  Bahkan setiap manusia ada dua malaikat yang menyertainya, yang satu namanya malaikat Raqib sebagaimana yang kalian tahu dan yang satunya lagi namanya malaikat Atid, sesungguhnya Allah telah menjadikan kedua malaikat itu sebagai duta utusan bagi syurga dan neraka, mereka itulah para malaikat penulis yang mulia lagi berbakti, yang mencatatkan setiap ucapan dan amalan manusia, yakni duta utusan syurga yang penuh kenikmatan dan duta utusan neraka yang menyala-nyala, barangsiapa yang berzikir mengingati Allah, Maha Suci Dia, maka zikirnya akan dicatatkan oleh malaikat Raqib, duta utusan syurga


  Beralih pula pada tugas mereka yang kedua yaitu ketika menjelang kematian, maka sama-sama kita meneliti dalam Al Quran, siapakah malaikat maut yang mencabut nyawa manusia, sama ada manusia yang termasuk dari kalangan penghuni syurga atau dari kalangan penghuni neraka

  Adapun para penghuni neraka, maka aku dapati dalam Al Quran, Allah menugaskan dan mewakilkan malaikat maut Atid untuk mengambil nyawa mereka, ini bermakna setiap manusia, di antara mereka itu ada malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa, yang namanya malaikat Atid, malaikat maut itu bukanlah satu malaikat sahaja yang mencabut nyawa-nyawa manusia, maka hendaklah kita mencari keputusan hukum dari Al Quran jika sungguh kalian beriman kepada Al Quran


  Sebagaimana yang telah kami nyatakan kepada kalian sebelum ini, bahawa “al hafadhah” adalah para malaikat penjaga yang Allah utuskan untuk mencatat amal perbuatan baik dan buruk manusia, maka mereka selalu ada menemani manusia sampai tiba ajalnya, lalu para malaikat itu mencabut nyawanya dan mengangkatnya, dan mereka tidak pernah cuai dan melalaikan tanggungjawab mereka dengan meninggalkan manusia itu sekalipun setelah kematiannya;

  Bahkan mereka sentiasa menemani manusia dan tidak cuai menjalankan tugas mereka, demikian itu kerana mereka diberi tanggungjawab untuk selalu menyertai para penghuni neraka hatta setelah kematian, sehinggalah hari umat manusia dibangkitkan untuk menghadap Tuhan Semesta Alam


  Sebagaimana yang telah kami katakan kepada kalian sebelum ini, bahawa: Para malaikat penjaga amalan adalah malaikat Raqib dan malaikat Atid, yang telah Allah utuskan untuk menemani manusia dan mencatatkan amal perbuatannya dan ucapan perkataannya sehingga tiba ajalnya, lalu para malaikat itu menerima perintah wahyu dari Allah untuk mengambil nyawa manusia itu

  Allah Ta’ala berfirman:
  Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga (hafazah), sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61)
  Maha Benar Allah
  [Al An’aam]


  Namun berbeza halnya jika manusia itu dari kalangan penghuni syurga, maka yang ditugaskan untuk menarik ruhnya dengan lembut adalah malaikat Raqib, duta utusan syurga, dan malaikat Atid membantu malaikat Raqib untuk mengambil nyawa orang yang beriman dengan perlahan, sementara jika orang yang mati itu termasuk kalangan penghuni neraka, maka yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya adalah malaikat Atid (yang keras dan kasar), duta utusan neraka, sementara malaikat Raqib pula yang membantunya


  Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni syurga dalam kematian mereka, begitu juga sakaratul maut bagi mereka berbeza, yang demikian itu kerana malaikat maut Raqib dan Atid menarik ruh orang yang beriman dengan perlahan dan lembut, manakala jika orang itu termasuk penghuni neraka, maka para malaikat itu mencabut dan mengeluarkan ruhnya dengan cambukan mereka, dengan pukulan keras pada wajah dan punggung orang-orang kafir dengan pukulan yang menyakitkan

  Lantaran itu kita temukan dalam Al Quran, bahawa para malaikat pencabut nyawa memukul orang-orang kafir dengan tangan mereka (untuk mencabut nyawa) dengan pukulan yang keras

  Allah Ta’ala berfirman:
  Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawa-nyawa kalian" Di hari ini kalian dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya
  Maha Benar Allah
  [Al An’aam:93]


  Sepertimana yang telah kami katakan kepada kalian, bahawa pukulan malaikat dengan tangan terhadap orang-orang kafir dengan pukulan yang keras, ianya adalah tingkatan pertama azab seksaan, kemudian para malaikat membawanya ke neraka Jahannam pada ketetapan yang telah ditentukan

  Allah Ta’ala berfirman:
  Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar" (50) Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya, (51)
  Maha Benar Allah
  [Al Anfaal]


  Setelah memukul dan mencabut nyawa, para malaikat menyeretnya untuk merasakan azab seksaan yang membakar, namun dia memekik dengan keras: "Aduhai celakanya, ke manakah kalian membawaku?" Demikian itu kerana dia sadar setelah pukulan keras di setiap hujung jari mereka dari arah depan dan arah belakang, lantas para malaikat membawa ruh pendosa itu ke neraka Jahannam, dan ketika itu dia menangis sambil berteriak: "Aduhai celakanya, ke manakah kalian membawaku?" Kerana dia sadar setelah dipukul dengan keras, akan ada azab seksaan neraka Jahannam

  Sebab itu Allah Ta’ala berfirman:
  Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar" (50)
  Maha Benar Allah
  [Al Anfaal]


  Demikian juga para malaikat mempertanyakan kepadanya sebelum dia dicampakkan ke dalam lubang di neraka Jahannam itu sendiri, malaikat Atid menanyakan kepadanya: “Apa kejahatan yang telah engkau perbuat?”. Lalu orang kafir itu menawarkan perdamaian dengan meninggalkan penantangannya di balik belakang punggungnya, bahkan tunduk menyerah diri lalu mengatakan: “Kami tidak melakukan kejahatan apapun”. Maka ketika itu mereka mengingkari semua perkara yang telah dicatatkan oleh malaikat Atid

  Namun malaikat Atid membalasnya: “Benar ada, engkau telah berbuat kejahatan, aku tidak menganiayamu sedikitpun, kelak Allah yang akan memutuskan antara aku dan dirimu dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan perbuatan kalian

  Allah Ta’ala berfirman:
  (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun"
  Maha Benar Allah
  [An Nahl:28]


  Maka dalam situasi ini manusia itu mengingkari perkara yang telah dicatatkan oleh malaikat Atid, meskipun dia belum lagi membaca catatan amalannya itu, hanya sahaja malaikat Atid menanyakan padanya tentang perbuatannya, Atid bertanya: “Apa yang telah engkau lakukan?”, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun"
  Maha Benar Allah
  [An Nahl:28]

  Allah Ta’ala berfirman:
  (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun"
  Maha Benar Allah
  [An Nahl:28]


  Kemudian kita perhatikan balasan malaikat Atid terhadap manusia ini, yang mengingkari perkara yang dicatatkan oleh malaikat Atid terhadapnya

  Allah Ta’ala berfirman:
  (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); “Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun”. (Malaikat menjawab): “Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan”. (28)
  Maha Benar Allah
  [An Nahl]

  Malaikat yang mengatakan:
  “Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan”, adalah malaikat Atid yang telah dituduh berbuat aniaya oleh manusia itu; kerana itu Atid mengatakan : “Benar ada, engkau telah berbuat kejahatan, aku tidak menganiayamu sedikitpun, kelak Allah yang akan memutuskan antara aku dan dirimu dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya aku tidak zalim terhadapmu sedikitpun, sebab itu dia mengatakan “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan”, yakni kelak Dia-lah yang akan memutuskan antara kita dengan kebenaran, adakah aku ini mengada-adakan kebohongan terhadapmu dengan perkara yang tidak engkau perbuat

  Kemudian pada Hari Kiamat manusia yang kafir itu datang dengan malaikat Atid yang menggiringnya, agar Allah-lah yang memutuskan antara mereka berdua kerana Dia-lah yang Maha Mengetahui perbuatan manusia, kerana itu malaikat Atid -yang dituduh mengada-adakan perkara oleh manusia kafir- menjadi lawan bagi manusia itu, dan Atid menggiringnya kepada Allah pada Hari Kiamat untuk memberikan keputusan antara mereka dengan kebenaran


  Manakala malaikat Raqib pula pada situasi ini menjadi saksi “asy syahiid”, ini kerana dia ada hadir menyaksikan perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia, akan tetapi dia tidak ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan yang buruk, namun dia adalah saksi terhadap yang demikian kesemuanya, sebab itu pada Hari Kiamat dia disebut sebagai “syahiid” yang menjadi saksi, lalu dia menyatakan kesaksiannya di hadapan Allah, bahawasanya semua catatan Atid adalah benar

  Lantas manusia yang kafir itu menggugat kesaksian sang penyaksi, malaikat Raqib, malah bersumpah kerana Allah, demi Allah dia tidak melakukan kejahatan

  Allah Ta’ala berfirman:
  Dan (ingatlah), hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya kemudian Kami berkata kepada orang-orang musyrik: "Di manakah sembahan-sembahan kalian yang dulu kalian katakan (sekutu-sekutu) Kami?". (22) Kemudian tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan: "Demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah". (23) Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. (24)
  Maha Benar Allah
  [Al An’aam]


  Allah Ta’ala berfirman:
  (Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan musyrikin) sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian; dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. (18)
  Maha Benar Allah
  [Al Mujaadilah:18]


  Maka pada situasi ini Allah mengunci mulut-mulut mereka, lantas Allah membuatkan tangan-tangan mereka dapat berbicara, juga kaki-kaki mereka dan kulit mereka, semuanya bersaksi terhadap mereka dengan perbuatan yang pernah mereka lakukan

  Kemudian Allah membukakan kembali kunci mulut-mulut mereka, lantas mereka berbicara mengatakan kepada tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka dan kulit mereka: “Mengapa kalian bersaksi terhadap kami?”, lalu anggota tubuh mereka menjawab: Allah, -yang dapat membuatkan segala sesuatu berbicara-, Dia-lah yang telah membuatkan kami ini dapat berkata-kata"

  Maka ketika itu keluarlah perintah ketuhanan kepada malaikat Atid dan malaikat Raqib, agar mereka berdua mencampakkan manusia itu ke dalam neraka Jahannam, dan ketika itu qarin yang menyertai manusia (syaitan) berkata: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak membuatnya sesat, akan tetapi dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang jauh". Allah membalas: “Janganlah kalian bertengkar di hadapanku pada hari ini, sesungguhnya Aku telah memberikan janji ancaman kepada kalian dahulu, keputusannya di sisi-Ku tidak dapat diubah, dan Aku tidak menganiaya para hamba

  Allah Ta’ala berfirman:
  Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (16) (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (17) Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (18) Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. (19) Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. (20) Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring (saaiq) dan seorang malaikat penyaksi (syahiid). (21) Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. (22) Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku". (23) Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia olehmu berdua ke dalam siksaan yang sangat". (26) Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh". (27) Allah berfirman: "Janganlah kalian bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepada kalian". (28) Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku (29) (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masih adakah tambahan?" (30)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Sebagaimana yang telah kami beritahukan kepada kalian sebelumnya, “al hafazah” adalah para malaikat penjaga yang ditugaskan menyertai manusia dari permulaan hingga ke pengakhiran, dan sesungguhnya telah jelas bagi kalian bahawa yang menggiring “as saaiq” adalah malaikat Atid, manakala yang jadi saksi “asy syahiid” adalah qarin (teman) yang menyertai Atid, yaitu malaikat Raqib sang pencatat kebaikan;

  Bahkan Allah menjadikan malaikat Raqib sebagai penyaksi yang sebenar-benarnya, kerana dia ada hadir semasa perbuatan jahat dilakukan oleh manusia, malaikat Raqib tidak melihat malaikat Atid membuat catatan terhadap manusia, selain dari perkara-perkara jahat yang dikerjakan oleh manusia itu, dan terhadap yang demikian itu malaikat Raqib termasuk kalangan yang menyaksikan

  Kerana itu dia memberikan kesaksiannya di hadapan Allah, dia mengatakan:
  Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku". (23) [Qaaf], itulah kesaksian yang dinyatakan oleh malaikat Raqib yang menyertai malaikat Atid di hadapan Allah, bahawa semua yang dicatatkan oleh Atid adalah benar, dia sedikitpun tidak menganiaya manusia


  Malaikat Raqib adalah “qarin” yang menyertai “as saaiq” yang menggiring, “as saaiq” adalah malaikat Atid yang menggiring manusia kepada Tuhannya untuk memutuskan perkara antara keduanya, adakah Atid berbuat aniaya kepada manusia

  Namun jangan kalian lupa bahawa manusia mengingkari semua perbuatan jahat yang dicatatkan oleh malaikat Atid, kerana itu manusia yang melakukan perkara-perkara buruk itu berkata bahawa dia tidak melakukan kejahatan apapun, lantas Atid pula yang mengada-adakan kebohongan terhadapnya, jika manusia itu benar tidak melakukan kejahatan, perhatikanlah oleh kalian akan pengingkarannya

  Allah Ta’ala berfirman:
  (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); “Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun”. (Malaikat menjawab): “Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan”. (28)
  Maha Benar Allah
  [An Nahl:28]


  Sebab itu kita dapati malaikat Atid menggiring manusia itu kepada Tuhannya, untuk memutuskan perkara antara mereka dengan sebenar-benarnya, ingatlah kalian akan kata-kata malaikat Atid, Allah Ta’ala berfirman:
  (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); “Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun”. (Malaikat menjawab): “Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan”. (28)
  Maha Benar Allah
  [An Nahl]


  Kata-kata malaikat Atid adalah: “Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan”, bermakna malaikat Atid menyerahkan keputusan hukum pada Allah untuk memutuskan perkara antara mereka, kerana itu kita dapati Atid-lah “as saaiq” yang menggiring manusia pada Hari Kiamat

  Manakala malaikat Raqib, maka kita dapatinya sebagai “asy syahiid” yang menjadi saksi, kerana dia ada hadir bersama manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, juga bersama Atid yang bertugas mencatat kejahatan, Raqib tidak menyaksikan Atid mencatat terhadap manusia selagimana manusia itu tidak melakukan kejahatan

  Sebab itulah Allah menjadikan Raqib sebagai saksi yang sebenar-benarnya, justeru itu dia memberikan kesaksiannya di hadapan Allah, yaitu firman Allah Ta’ala:
  Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku". (23)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Dan yang Allah maksudkan dengan firman-Nya “yang menyertai dia”, yakni “qarin” yang menyertai “as saaiq”, bukan “qarin” yang menyertai manusia, sesungguhnya kami telah memberitahukan kepada kalian, bahawa “as saaiq” yang menggiring manusia adalah malaikat Atid, manakala “qarin” yang menyertainya adalah temannya yaitu malaikat Raqib

  Adapun “qarin” yang menyertai manusia, maka dia adalah syaitan yang mengatakan: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak membuatnya sesat, akan tetapi dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang jauh". Sekiranya kalian bertadabbur merenungkannya, kelak kalian akan dapati perintah itu dikeluarkan terhadap dua malaikat yang ditugaskan menyertai manusia, bahawa keduanya adalah “as saaiq” yang menggiring, yaitu malaikat Atid, dan “asy syahiid” yang jadi saksi, yaitu malaikat Raqib

  Dan setelah malaikat Raqib menyatakan kesaksiannya, lantas manusia yang jahat itu menggugat kesaksiannya, namun anggota badannya pula memberikan kesaksian, lalu keluar perintah kepada kedua malaikat, Atid dan Raqib, untuk mencampakkan manusia itu ke dalam neraka Jahannam, maka selesailah tugas dan tanggungjawab mereka berdua, kerana itu kalian temukan perintah Allah itu dikeluarkan untuk berdua (mutsanna), yaitu kedua malaikat penjaga

  Allah Ta’ala berfirman:
  Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku". (23) Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia olehmu berdua ke dalam siksaan yang sangat". (26)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Ayat ini jelas dan terang menyatakan bahawa para malaikat yang diserahi tugasan itu ada dua dari mula hingga akhir, mereka berdua adalah malaikat Atid dan malaikat Raqib, kerana itu kalian temukan dua kali perintah ketuhanan dikeluarkan untuk mutsanna (dua malaikat)

  Allah Ta’ala berfirman:
  "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia olehmu berdua ke dalam siksaan yang sangat". (26)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Jika demikian maka jelaslah buat kalian bahawasanya malaikat maut adalah malaikat Raqib dan Atid itu sendiri, mereka tidak pernah cuai apalagi lalai menjalankan tanggungjawab dan mereka berdua sentiasa menyertai manusia; bahkan dari permulaan hingga ketika mati, mereka mengambil nyawa manusia dan tidak pernah lengah, yakni terus menerus melaksanakan tanggunjawab mereka setelah manusia mati hingga Hari Kiamat, sampailah mereka berdua mencampakkan manusia itu ke dalam azab seksaan yang keras dengan jasad dan ruh


  Jika demikian, para malaikat penjaga itu sendiri juga adalah merupakan utusan kematian yang mencabut nyawa manusia, mereka menyertai manusia hingga tiba ajalnya lalu mengambil nyawanya dan mereka tidak pernah lalai menjalankan tugas mereka; yakni mereka tidak pernah meninggalkan manusia, bahkan terus menerus menjalankan tugas mereka menyertai manusia setelah mati

  Allah Ta’ala berfirman:
  Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga (hafazah), sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61)
  Maha Benar Allah
  [Al An’aam]


  Bertadabburlah kalian dengan merenungkan ayat ini baik-baik:
  Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga (hafazah), sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61)
  [Al An’aam]

  Akan tetapi kalian menyangka para utusan kematian itu adalah malaikat baru, padahal mereka jugalah yang diutus sebelumnya untuk menjaga dan mencabut nyawa, mereka adalah malaikat Atid dan malaikat Raqib

  Kerana itu Allah berfirman:
  sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61)
  Maha Benar Allah
  [Al An’aam]


  Kesemua bayan keterangan ini tidak lain kecuali penjelasan bagi ayat yang dimintai oleh Habib Al Habib kepadaku agar aku menjelaskannya, yaitu firman Allah Ta’ala:
  Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (Raqib dan Atid) (18)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]
  Maka kami telah menuliskan bayan keterangan yang ringkas bagi ayat ini, dan kami telah menjelaskannya secara terperinci, kami masih memiliki banyak bukti bagi takwilan yang hak ini, yang kami simpankan buat orang-orang yang ragu untuk kami bungkam mereka dengan sebenar-benarnya

  Maka bertadabburlah merenungkannya wahai Habib Al Habib dan fikirkanlah, jika sekiranya padamu ada keterangan yang lebih baik dari takwilanku dan lebih baik penjelasannya, maka bawakannya kepada kami dan buktikan bahawa penjelasanku ini dalam kesalahan yang nyata

  Namun aku katakan padamu, engkau tidak akan mampu mengatakan ianya batil, kerana aku tidak membawakan takwilan bagi ayat ini dengan persangkaan dan ijtihad dari fikiranku sendiri, bahkan seluruh takwilan adalah dari Al Quran itu sendiri, jika begitu engkau tidak dapat mengingkari Al Quran, kecuali jika engkau termasuk kalangan orang-orang kafir yang mengingkari Al Quran


  Aku ulangi, aku ulangi dan ulangi lagi, aku katakan: Wahai sekalian ulama umat, jika kalian membantahku dari Al Quran dan mengalakanku, maka tetaplah ke atasku laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya, namun jika aku mengalahkan kalian sedang kalian tahu bahawa sungguh bayan keteranganku adalah kebenaran yang nyata, lantas kalian tidak mengakui kebenaran, maka tetaplah ke atas kalian laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya, bersikap diam terhadap kebenaran adalah syaitan yang bisu, salam sejahtera ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

  Aku mengkhususkan laknat kutukan ini terhadap orang-orang yang telah mengetahui dengan pasti, bahawa aku benar-benar Al Mahdi Al Muntadhar, namun mereka mendiamkan diri tidak membantu kebenaran, seakan-akan perkara ini sedikitpun tidak penting bagi mereka
  !

  Akan tetapi wahai sekalian ulama umat, tidakkah kalian lihat umat Islam menunda kepercayaan mereka terhadap urusanku sampai para ulama Islam mempercayai urusanku
  ?
  Namun inilah dia, telah berlalu tiga tahun dan aku tetap menyeru para ulama umat untuk berhiwar, aku bolak balik di medan hiwar dan aku katakan: Adakah pesaing yang mahu menantang dengan ilmu pengetahuan, petunjuk dan kitab yang menerangkan
  ?
  Aku menolak akidah kepercayaan yang batil, meskipun begitu aku dapati para ulama umat tidak bersuara untuk mempertahankan agama, jika mereka beranggapan aku ini berada dalam kesesatan yang nyata, atau membantuku dengan mengakui kebenaran, jika mereka beranggapan aku menyatakan kebenaran dan membimbing ke jalan yang lurus, namun mereka masih sahaja ragu, tidak menentangku dan tidak juga bersamaku

  Barangsiapa yang dianugerahkan oleh Allah dengan menampakkan kepadanya urusanku di internet antarabangsa, kemudian dia tidak memberitahukannya kepada orang-orang mengikut kadar kesanggupannya, maka orang itu berdosa hatinya, kelak Allah akan menanyakan kepadanya tentang sikap dan pendiriannya terhadap Al Mahdi Al Muntadhar, sang pembela bagi Muhammad Rasulullah dan Al Quran


  Wahai sekalian pencari kebenaran di internet antarabangsa, bertakwalah kalian kepada Allah, sampaikanlah oleh kalian mengenai urusanku ini kepada semua ulama umat dan kepada para mufti di negara-negara Islam, janganlah kalian menjadi naif sangat lugu, yang segera bilamana ada seorang ulama mengatakan: "Nasser Mohammed Al Yamani dalam kesesatan yang nyata", lantas segera kalian mengatakan
  "Engkau benar"
  !
  Wahai alim mufti yang memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangkan, tidak, bahkan kami telah dihukumi sesat tanpa ilmu pengetahuan dan hujjah dari mereka, lalu kalian mengikuti mereka, padahal Allah telah memperingatkan kalian, agar kalian tidak mengikuti perkara yang tidak kalian ketahui

  Demikian ini kerana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, kesemuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya, barangsiapa yang mengingkari perkaraku ini dari ulama umat, hendaklah dia berhadapan denganku di perangkat hiwar antarabangsa, untuk membungkamku di laman webku dengan sebenar-benarnya, di situs web hiwar global Islam, laman website berita gembira Al Bushra


  Wahai Ibnu Omar, aku menyuruhmu bersumpah demi Allah yang Maha Agung, jika para ulama umat mengalahkanku, atau bahkan seorang dari mereka mengalahkanku, maka hendaklah engkau membiarkan ucapannya tetap di laman webku, agar jelas bagi umat bahawa aku ini dalam kesesatan yang nyata, jika dia mengalahkanku dengan ilmu pengetahuan dan petunjuk yang benar

  Dan aku Nasser Mohammed Al Yamani, aku katakan, seandainya seorang ulama umat atau seluruhnya, ataupun ada sebahagian dari mereka yang mengalahkanku dengan ilmu pengetahuan, dalil hujjah menerangkan, maka tetaplah laknat Allah ke atasku, juga laknat para malaikat dan manusia seluruhnya pada setiap detik, setiap ketika dan setiap saat bertahun-tahun hinggalah hari manusia berdiri di hadapan Tuhan Semesta Alam

  Akan tetapi mereka itu tidak mampu, adakah kalian tahu mengapa aku begitu pasti bahawa mereka itu tidak mampu
  ?
  Demikian itu kerana mereka sama sekali tidak akan mampu, sebab aku ini telah dilengkapi dengan senjata ilmu pengetahuan dan dalil hujjah dari kitab yang menerangkan, Al Quran, kalam Tuhan Semesta Alam, maka dengan perkataan apa lagi sesudah itu mereka mahu beriman
  ?
  Salam sejahtera ke atas Habib Al Habib dan semua kaum muslimin, semoga salam kesejahteraan tetap ke atas kita dan seluruh hamba Allah yang baik, salam sejahtera ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..  Saudara kalian; Al Mahdi Al Muntadhar, Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani

  ــــــــــــــــــ


  3854


 2. مصدر المشاركة

  - 2 -

  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  30 - 12 - 1428 هـ
  08 - 01 - 2008 مـ
  08:45 مـساءً
  ــــــــــــــــ  Kepada Habib Al Habib..


  Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani
  Allah Ta’ala berfirman:
  Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya (8)
  Maha Benar Allah
  [Al Hajj]


  Apa urusanmu wahai lelaki, engkau membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya
  ?
  Bagaimana engkau mahu takwilanmu itu dibenarkan, dengan mengikuti persangkaan yang tidak berguna sedikitpun untuk mendapatkan kebenaran
  ?
  Adapun hujjahmu yang menyatakan firman Allah Ta’ala:
  Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring (saaiq) dan seorang malaikat penyaksi (syahiid). (21) Maha Benar Allah [Qaaf]; bahawa Allah berfirman “syahiid” (satu penyaksi), bukan “syahiidaani” (dua penyaksi), yang mana engkau menyangka ianya satu malaikat sahaja

  Engkau lupa bahawa malaikat penggiring adalah Atid, seteru yang melawan manusia, kerana sesungguhnya Atid telah berbantahan dengan manusia secara langsung setelah kematiannya, demikian itu disebabkan manusia mengingkari semua kejahatan yang telah dicatatkan oleh Atid

  Allah Ta’ala berfirman:
  (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun". (Malaikat menjawab): "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan". (28)
  Maha Benar Allah
  [An Nahl]


  Sekiranya engkau bertadabbur merenungkan ayat yang jelas lagi terang ini, kelak engkau akan dapati bahawa manusia -pelaku kejahatan-, mengingkari seluruh perbuatan jahat yang telah dicatatkan oleh malaikat Atid, malah dia menuduh Atid pula yang berbuat aniaya terhadapnya dan mengada-adakan dusta, kerana itu malaikat Atid langsung membalasnya: "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan", Maha Benar Allah

  Ini bermakna malaikat Atid menyerahkan keputusannya pada Allah, untuk memutuskan perkara antara dia dan manusia yang menyangkal semua perbuatan jahatnya, yang telah dicatatkan oleh malaikat Atid, maka dari itu engkau dapati malaikat Atid menggiring manusia itu kepada Ar Rahman, agar memutuskan perkara antara mereka berdua dengan sebenar-benarnya, kerana Allah-lah yang Maha Mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh manusia itu

  Lantaran itu malaikat Atid mengatakan:
  "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan", ini bermakna kelak Allah-lah yang akan memutuskan perkara antara mereka dengan kebenaran, sebab itu engkau dapati malaikat Atid menggiringnya ke mahkamah keadilan Tuhan


  Adapun malaikat Raqib, maka dialah yang menjadi saksi antara mereka berdua dengan sebenar-benarnya, memandangkan dia ada hadir bersama mereka, yakni dengan manusia yang berbuat jahat lalu menyangkal perbuatan jahatnya, dan bersama malaikat Atid yang telah merekodkan tindakan-tindakan jahat manusia

  Kerana itu status Raqib menjadi penyaksi dengan kebenaran bersama malaikat Atid, bahawa malaikat Atid sama sekali tidak menganiaya manusia jahat itu, Atid tidak menuliskan terhadapnya kecuali perkara yang benar-benar telah dilakukannya, yang telah disaksikan sendiri oleh malaikat Raqib, akan perbuatan jahat yang dikerjakan oleh manusia itu

  Demikian juga Raqib menyaksikan saudaranya Atid mencatatkan perkara yang benar tanpa berbuat aniaya, sebab itulah malaikat Raqib disebut sebagai “syahiid”, malaikat penyaksi wahai Habib, bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah engkau membantah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya


  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  ـــــــــــــــــــــ
  3855


 3. Jika demikian wahai Habib, selagimana engkau belum tahu, maka janganlah engkau mengatakan terhadap Allah, pada perkara yang tidak engkau ketahui..

  مصدر المشاركة

  - 3 -

  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  01 - 01 - 1429 هـ
  09 - 01 - 2008 مـ
  06:48 مـساءً
  ـــــــــــــــــ  Jika demikian wahai Habib, selagimana engkau belum tahu, maka janganlah engkau mengatakan terhadap Allah, pada perkara yang tidak engkau ketahui..


  Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, sholawat dan salam ke atas Penutup para nabi, seorang Nabi yang ummi, juga ke atas rasul-rasul semua, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, aku tidak membeza-bezakan antar seorangpun dari para rasul dan aku termasuk kalangan yang berserah diri, selanjutnya..


  Wahai Habib, sesungguhnya aku lihat engkau mengatakan pada akhir ucapanmu “wallaahu a’lam” -Allah-lah yang lebih tahu-, bermakna engkau tidak yakin dengan ilmu pengetahuanmu, mungkin ianya benar pada pandanganmu atau mungkin juga engkau salah, jika demikian maka ketahuilah bahawa engkau telah mengikuti suruhan syaitan dan mendurhakai perintah Ar Rahman

  Kemarilah pada Al Quran, kita perhatikan perintah Ar Rahman dalam menakwilkan Al Quran dan kita perhatikan juga suruhan syaitan, adapun perintah Ar Rahman, maka Dia melarangmu untuk mengatakan terhadap Allah pada perkara yang tidak engkau ketahui kebenarannya dengan pasti wahai Habib, dengan ilmu pengetahuan dan dalil hujjah dari kitab suci Al Quran yang menerangkan

  Allah mengharamkan ke atasmu wahai Habib, untuk mengatakan terhadap-Nya dengan takwilan terhadap perkara yang engkau tidak tahu, kerana takwil Al Quran adalah makna yang dimaksudkan dari kalam Allah, sebab itulah Allah melarang kita mengatakan terhadap-Nya pada perkara yang kita tidak tahu

  Allah Ta'ala berfiman:
  Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui". (33)
  Maha Benar Allah
  [Al A'raaf]


  Kemudian perhatikan suruhan syaitan, yang bertentangan dengan perintah Ar Rahman
  Allah Ta'ala berfirman:
  Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. (169)
  Maha Benar Allah
  [Al Baqarah]


  Wahai Habib, janganlah engkau menuruti suruhan syaitan, dengan mengatakan terhadap Allah pada perkara yang engkau tidak tahu, dan membantah tentang tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan kitab (wahyu) yang menerangkan, ikutilah aku nescaya aku tuntun engkau ke jalan yang lurus

  Janganlah engkau mengikuti perkara yang engkau tidak mengetahuinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, dan Nasser Mohammed Al Yamani tidak menyuruhmu untuk mengikutinya tanpa ilmu pengetahuan dan dalil bukti yang menerangkan;

  Bahkan aku katakan kepadamu dan kepada selainmu, juga kepada seluruh ulama umat, agar tidak mengikuti melainkan setelah aku bungkam mereka dengan sebenar-benarnya, dengan mengeluarkan dalil bukti keterangan dari Al Quran, dengan syarat hendaklah dalil bukti yang dikeluarkan dari Al Quran itu jelas dan terang, yang dapat difahami oleh orang jahil, apa lagi oleh orang yang alim
  !
  Aku lihat engkau masih sahaja membantahku mengenai firman Allah Ta'ala:
  Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring (saaiq) dan seorang malaikat penyaksi (syahiid) (21)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Untuk itu aku balasmu dengan ilmu pengetahuan dan logika dari Al Quran, kami katakan:
  Wahai Habib, ketahuilah bahawasanya manusia menyangkal seluruh perbuatan jahat yang dicatatkan terhadapnya oleh malaikat Atid, malah manusia yang jahat itu menuduh Atid mengada-adakan dusta terhadapnya, bahawa dia tidak melakukan kejahatan apapun

  Aku telah membawakan padamu dalil bukti yang nyata dari Al Quran, ayat muhkamat yang tidak perlu ditakwil lagi, melihat betapa jelasnya dalil bukti yang meyakinkan dan membungkam lawan dengan sebenar-benarnya

  Allah Ta'ala berfirman:
  (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun". (Malaikat menjawab): "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan". (28)
  Maha Benar Allah
  [An Nahl]


  Kelak aku akan jelaskan ayat ini kepadamu meskipun ianya sangat jelas bagi mereka yang inginkan kebenaran, adapun para malaikat yang mengambil nyawa manusia, maka mereka adalah malaikat Raqib dan malaikat Atid dengan izin Allah; mereka itulah para penjaga mulia pencatat amalan, yang mengetahui perkara baik dan buruk yang diperbuat oleh manusia, kerana mereka tidak pernah berpisah dari manusia

  Mereka adalah para malaikat utusan dari Allah yang ditugaskan untuk menyertai manusia sehingga sampai ajalnya, kemudian mereka akan mencabut nyawa manusia atau menariknya dengan perlahan, kemudian Allah menjelaskan kepada kalian bahawa para malaikat itu juga tidak lalai menjalankan tanggungjawab mereka, dan tidak meninggalkan manusia bahkan setelah manusia itu mati sekiranya dia termasuk kalangan kafir

  Allah Ta'ala berfirman:
  Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga –hafazah-, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61)
  Maha Benar Allah
  [Al An'aam:61]


  Ayat ini terang dan jelas bahawa malaikat maut tidak datang ketika mati, namun; Allah telah menjelaskan bahawa mereka itu ditugaskan menyertai manusia sebelum mati lagi

  Sebab itu Allah Ta'ala berfirman:

  sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61)

  Maha Benar Allah
  [Al An'aam]


  Bermakna mereka diserahi tugas buat menyertai manusia sejak sebelum datangnya detik kematian lagi, namun mereka tidak mengambil nyawa kecuali dengan izin Allah melalui wahyu langsung yang mereka terima, sebagaimana Allah mewahyukan kepada mereka sebelumnya, terhadap kebaikan atau kejahatan dari bisikan manusia dalam hatinya untuk mereka mencatatnya

  Sesungguhnya Allah telah menerangkan bahawa para utusan itu telah dihantar sebelum mati lagi, untuk tugas lain yang perlu mereka laksanakan selama tempoh sebelum mati, yaitu mencatat amal perbuatan baik dan buruk, Allah juga telah menerangkan bahawa yang diserahi tugas buat menuliskan amal perbuatan yang baik adalah malaikat Raqib, manakala malaikat Atid pula diserahi tugas untuk menuliskan perbuatan jahat

  Namun manusia tidak akan menyangkal perkara yang dicatatkan terhadapnya oleh malaikat Raqib, bagaimana pula dia akan menyangkal perkara yang kelak akan menyelamatkannya dari neraka jika Allah menerimanya, dan Allah tidak akan menerima kecuali amal perbuatan baik yang ikhlas dilakukan demi redha-Nya, yang suci lagi bebas dari syirik dan riya

  Akan tetapi ketika para malaikat mematikan manusia dengan azab seksaan yang memedihkan, muka dan belakang mereka dipukul oleh malaikat Atid dan malaikat Raqib sambil berkata-kata kepada mereka ketika memukul, Allah Ta'ala berfirman:

  Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawa-nyawa kalian" Di hari ini kalian dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kalian selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kalian selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya. (93)
  Maha Benar Allah
  [Al An'aam]


  Maka ketika itu manusia menyadari penyebab dia dipukuli oleh malaikat, bahawa dia pernah melakukan kejahatan, mengingkari kebenaran dan menyombongkan diri, dia juga menyadari bahawa setelah itu akan ada azab seksaan yang lebih hebat lagi, kerana itu dia melindungi diri dengan menyangkal semua perbuatan jahat itu

  Sekiranya engkau bertadabbur merenungkan wahai Habib, jika sungguh engkau inginkan kebenaran, memperhatikan pengingkaran manusia dan qarin syaitannya terhadap semua tindak kejahatannya, kemudian engkau temukan balasan langsung oleh malaikat Atid terhadap mereka

  Allah Ta'ala berfirman:
  (yaitu) orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun". (Malaikat menjawab): "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan". (28)
  Maha Benar Allah
  [An Nahl:28]


  Adakah engkau tahu siapa yang langsung membalas mereka itu
  ?
  Dia adalah malaikat Atid yang dituduh melakukan fitnah, pembohongan dan pendustaan bagi semua kejahatan yang dicatatkannya, kerana itu engkau temukan balasannya terang dan jelas dalam ayat yang sama:
  "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kalian kerjakan", bermakna kelak Allah-lah yang akan memutuskan perkara antara aku dan engkau wahai manusia, andai aku ini mengada-adakan kebohongan terhadapmu dengan mencatat perbuatan jahat yang tidak engkau lakukan

  Manakala malaikat Raqib pula, maka tentu sahaja dia menjadi penyaksi kebenaran, lantaran dia ada hadir bersama mereka dan tidak pernah berpisah dengan mereka, kerana itu Raqib akan datang pada Hari Kiamat sebagai saksi kebenaran, bahawa malaikat Atid tidak mencatat terhadap manusia jahat itu melainkan perbuatan bejat yang dikerjakannya, dan Raqib menjadi saksi dengan sebenar-benarnya antara dua yang saling berbalah dan bertentangan ini, yaitu si manusia jahat itu dan malaikat Atid


  Aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, engkau wahai Habib, dan seluruh ulama umat tidak terkecuali, kalian tidak dapat membawakan takwilan dan penjelasan yang lebih baik dari yang aku nyatakan, dan kelak aku akan jadikan ayat ini yang telah engkau pilih untuk menjadi ayat tantangan wahai Habib

  Seandainya engkau dan seluruh ulama umat dunia mampu membawakan takwilan dan tafsiran yang lebih baik dariku, dengan ilmu pengetahuan dan dalil hujjah dari Al Quran itu sendiri, dan membungkamku dengan dalil bukti yang hak, maka nescaya tidak akan bangkit kesombongan dalam diriku dengan dosa, dan ketika itu kelak aku akan umumkan kepada dunia bahawa aku ini bukan Al Mahdi Al Muntadhar, dan tetaplah laknat Allah ke atasku, juga laknat para malaikat dan manusia semua

  Namun sekiranya aku bicara kebenaran sehingga jelas buat kalian bahawa ianya benar tanpa syak dan ragu lagi, lantas bangkit kesombongan dalam diri kalian dengan dosa, maka kelak Allah akan mengadakan syaitan-syaitan sebagai teman (qarin) untuk kalian, dan kalian ditimpa laknat dan kutukan yang sebesar-besarnya dari Allah

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. (36)
  Maha Benar Allah
  [Az Zukhruf]


  Justeru itu janganlah engkau berpaling dari ayat-ayat Allah yang terang dan jelas dalam Al Quran, kerana yang demikian itu merupakan suatu kezaliman yang besar, sesungguhnya aku ini hanya memberikan peringatan dengan ayat-ayat Al Quran

  Allah Ta'ala berfirman:
  Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. (22)
  Maha Benar Allah
  [As Sajdah]


  Firman Allah Ta'ala:
  Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling dari padanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. (57)
  Maha Benar Allah
  [Al Kahfi]


  Maka dari itu bertakwalah kepada Allah wahai Habib Al Habib, adakah kekasihmu Ar Rahman atau syaitan? Jika kekasihmu adalah Ar Rahman maka janganlah engkau berpaling dari peringatan-Nya

  Barangkali engkau mahu menyela ucapanku dengan mengatakan:
  "Akan tetapi aku tidak berpaling dari peringatan Tuhanku"

  Untuk itu kami membalasmu, kami katakan: Bahkan engkau telah berpaling wahai Habib, selagimana engkau membantah tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan kitab wahyu yang menerangi, lalu engkau mencampakkan semua dalil hujjah bukti yang aku bawakan kepada kalian dari Al Quran ke balik belakangmu, seakan-akan aku ini tidak membawakan kepada kalian dalil bukti yang nyata

  Seandainya engkau membawakan takwilan dari Al Quran itu sendiri bagi ayat ini yang telah engkau pilih, lalu engkau bungkam Nasser Mohammed Al Yamani dengan takwilan yang hak dan tafsiran yang lebih baik, dengan ilmu pengetahuan dalil hujjah dari Al Quran, maka engkaulah yang menjadi Al Mahdi Al Muntadhar, bukan Nasser Mohammed Al Yamani
  !
  Maka bawakan kepada kami dalil bukti yang hak, yang lebih benar dari takwilan yang sebenarnya oleh Nasser Mohammed Al Yamani jika sungguh engkau termasuk kalangan yang benar

  ـــــــــــــــــــــ


  Bertakwalah kepada Allah dan bantahlah dengan ilmu pengetahuan wahai Habib Al Habib..

  Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani
  Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untuk kalian nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. (20)
  Maha Benar Allah
  [Luqman]  Bawakan kepadaku dalil hujjah yang jelas dan terang dari Al Quran jika sungguh engkau termasuk kalangan yang benar, bukan dengan takwilan persangkaan (dhonn) yang sedikitpun tidak berguna untuk mencapai kebenaran, bagaimana engkau ini membantah sementara engkau tidak punya dalil bukti, padahal aku ini tidak menghujjah seorang alimpun kecuali pasti aku mengalahkannya dengan kebenaran


  Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

  Al Mahdi Al Muntadhar Pembela Muhammad Rasulullah dan Al Quran; Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani

  ـــــــــــــــــــــ

  3856 4. Maha Suci Allah dari digiringnya Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang baik, semoga dijauhkan oleh Allah dari yang demikian..

  مصدر المشاركة

  - 4 -

  الإمام ناصر محمد اليماني
  01 - 01 - 1429 هـ
  09 - 01 - 2008 مـ
  08:33 مـساءً
  ــــــــــــــــــ


  Maha Suci Allah dari digiringnya Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang baik, semoga dijauhkan oleh Allah dari yang demikian..


  Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, sholawat ke atas Muhammad Rasulullah, semoga Allah melimpahkan keberkahan-Nya ke atas Nabi, keluarganya dan para sahabatnya yang baik dan suci dari kesyirikan
  selanjutnya..

  Wahai Habib, ketahuilah engkau bahawa makna firman Allah Ta'ala:
  Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. (21) Maha Benar Allah [Qaaf], yakni setiap diri yang telah Allah adakan baginya jiwa yang jahat (qarin syaitan), sehingga menjadi dua jiwa yang hidup dalam satu jasad, dan kedua-duanya menerima azab seksaan

  Kerana itu engkau dapati ketika para malaikat memukul manusia kafir yang berpaling itu, mereka mengatakan: Keluarkanlah nyawa-nyawa kalian; yang dimaksudkan adalah jiwa manusia dan jiwa syaitan yang keduanya itu tinggal dalam satu tubuh, demikian juga pada Hari Kiamat para malaikat akan menggiring manusia beserta teman syaitannya itu kepada Ar Rahman, dan syaitan itu merosakkan manusia itu hatta di hadirat Allah pada Hari Kiamat, dengan mengingkari bahkan Tuhan Semesta Alam, hinggakan tatkala manusia itu bersumpah kerana Allah, bahawa dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun

  Akan tetapi Allah mengunci mulutnya lalu anggota badan dan kulitnya bersaksi terhadap perbuatan jahat yang pernah dia lakukan, sampai dia mengakui dosanya dan berkata kepada kulitnya dan kedua kakinya, mengapa kalian bersaksi terhadap kami, lantas anggota badan dan kulitnya menjawab, Allah -yang dapat membuatkan segala sesuatu bicara-, Dia-lah yang membuatkan kami dapat berkata-kata


  Kemudian manusia itu berkata kepada qarinnya, si syaitan yang tinggal dalam badannya, setelah syaitan itu merosakkannya di dunia dan di akhirat, begitu juga syaitan itu bersaksi melawannya dengan mengatakan:
  Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh". (27) Maha Benar Allah [Qaaf], lantas ketika itu manusia berkata pula kepada qarinnya si syaitan: "Aduhai, semoga (jarak) antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib, maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman (yang menyertai manusia)", Maha Benar Allah
  [Az Zukhruf:38]


  Adapun qarin malaikat penggiring, maka dia adalah malaikat Raqib, kami telah memberitahukan kepada kalian bahawa malaikat yang menggiring adalah Atid, sehinggalah bilamana Raqib telah menyatakan kesaksiannya, bahawa catatan Atid dalam kitab amal perbuatan jahat itu adalah benar, dan Atid tidak menganiaya manusia sedikitpun

  Kemudian setelah kebenaran jadi jelas, maka perintah dikeluarkan kepada keduanya Atid dan Raqib (untuk mencampakkan manusia jahat ke dalam neraka), mereka berdua tidak pernah lengah dalam melaksanakan tugas mereka buat mengawasi manusia pendosa, sehinggalah mereka berdua mencampakkannya ke dalam azab seksaan yang keras, maka selesai dan berakhirlah tugas mereka berdua, dari permulaan hingga ke pengakhiran, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam


  Sebab itulah engkau temukan keluarnya perintah Tuhan kepada malaikat Atid dan Raqib, untuk melemparkan manusia pendosa itu ke dalam neraka Jahannam, maka selesailah tugasan mereka, kemudian mereka pergi menuju perkumpulan malaikat di sekitar Arasy, lalu diselesaikan perkara antara mereka dengan sebenar-benarnya, keputusan di antara para hamba Allah diberikan secara adil dan saksama dan dikatakan, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam

  Allah Ta'ala berfirman:
  Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku". (23) Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat". (26) Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh". (27) Allah berfirman: "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu". (28) Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku (29) (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masih ada tambahan?" (30)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Adapun orang-orang yang dimuliakan, maka mereka itu datang pada Hari Kiamat sedang cahaya mereka itu memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, dalam keadaan mereka itu diteguhkan dan dimuliakan, tanpa ada sesiapapun yang menggiring mereka wahai Habib

  Adapun makna "tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi", maka itu sama sekali tidak berlaku selama-lamanya terhadap orang-orang yang baik, setelah jelas bagi kalian takwilan yang hak, bahkan malaikat penggiring dan malaikat penyaksi adalah bersama setiap jiwa yang termasuk kalangan penghuni neraka, bukan bersama setiap jiwa yang termasuk kalangan penghuni syurga, yaitu orang-orang yang tiada kekhuatiran ke atas mereka, dan tidaklah mereka itu bersedih hati dan berdukacita


  Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

  Al Mahdi Al Muntadhar Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  ــــــــــــــــــــ


  3858
 5. Aku berlindung dengan Allah dari termasuk kalangan orang-orang yang tidak mengetahui lantas mengikutimu wahai Habib Al Habib..

  مصدر المشاركة

  -5-

  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  02 - 01 - 1429 هـ
  10 - 01 - 2008 مـ
  11:52 مـساءً
  ــــــــــــــــ


  Aku berlindung dengan Allah dari termasuk kalangan orang-orang yang tidak mengetahui lantas mengikutimu wahai Habib Al Habib..


  Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, selanjutnya..


  Wahai Habib Al Habib, sesungguhnya kami membicarakan tentang setiap jiwa yang datang sedang ia termasuk kalangan penghuni neraka, bahawa penggiringnya adalah malaikat yang bernama Atid, dan qarin yang menyertai Atid adalah penyaksi kebenaran yaitu malaikat Raqib

  Adapun orang-orang yang baik, maka mereka adalah perutusan yang diteguhkan lagi dimuliakan, para tetamu Ar Rahman, mereka tidak datang dengan digiring kepada Tuhan, tiada kekhuatiran ke atas mereka dan tidak pula mereka berdukacita, malah Allah mengirimkan para malaikat untuk menyambut kedatangan mereka dan menemani mereka hingga ke tempat mereka, demikian itulah iringan bagi hamba-hamba Allah yang dimuliakan lagi terhormat, tidak ada siapapun bersama mereka yang menggiring mereka

  Bahkan para malaikat mengalu-alukan dan menyambut mereka dengan perintah dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, agar para malaikat menyambut para tetamu-Nya yang dimuliakan lagi kekal selamanya, kerana itulah Allah mengutuskan para malaikat-Nya untuk mengalu-alukan para tetamu-Nya yang terhormat, menyambut kedatangan mereka dengan sebaik-baiknya dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani

  Allah Ta'ala berfirman:
  Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka, (101) mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. (102) Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata): "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu". (103)
  Maha Benar Allah
  [Al Anbiya]


  Adakah engkau tahu siapa yang menyambut mereka? Para malaikat itu adalah malaikat Raqib dan malaikat Atid, kedua malaikat itulah yang mengalu-alukan kedatangan mereka, menemani dan mengiringi mereka untuk memperlihatkan tempat mereka

  Allah Ta'ala berfirman:
  (yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): "Salaamun'alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan". (32)
  Maha Benar Allah
  [An Nahl]


  Adapun jalan yang lurus (ash shiraath al mustaqiim), maka ianya dari sini, dari kehidupan dunia ini, jalan yang ditempuh oleh orang-orang baik, jalan yang lurus, jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, jalan yang membawa ke syurga.

  Allah tidak menjadikan jalan neraka dan jalan syurga itu satu jalan; bahkan Allah menjadikannya dua jalan (kebaikan dan kejahatan), satu jalan menuntun ke syurga dan satu jalan lagi menjerumuskan ke neraka

  Betapa aku heran dengan umat yang mempercayai bahawa jalan yang hak dan jalan yang batil itu satu jalan yang membawa ke neraka, mereka menjadikan jalan yang lurus itu membawa ke neraka Jahannam, mereka mengikuti orang-orang yang mengatakan kebohongan terhadap Allah padahal mereka mengetahui, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyaabihat dari Al Quran


  Aku Al Mahdi Al Muntadhar yang hak, Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani, aku menafikan dan mengingkari akidah kepercayaan batil, bahawa jalan yang lurus itu adalah jalan yang membawa ke neraka Jahannam lalu ke syurga, dan kononnya jalan yang lurus itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang;

  Aku nafikan dan tolak akidah kepercayaan batil ini secara keseluruhannya maupun perinciannya, aku bimbing dengan sebenar-benarnya ke jalan yang lurus; jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji yang membawa ke syurga, sedangkan jalan syaitan menjerumuskan ke neraka Jahannam, barangsiapa yang mahu menempuh jalan Tuhan yang Maha Pemurah dan jalan syurga, maka hendaklah dia menempuhinya dari sini, di kehidupan dunia ini, sehinggalah tatkala kematian datang menjemputnya sedang dia tetap di jalan yang lurus ini, nescaya dia dimasukkan ke dalam syurga

  Namun barangsiapa yang menempuh jalan syaitan dengan mengikuti perkara yang disukainya dan mengundang kemurkaan Allah, sehinggalah tatkala kematian meragutnya sedang dia tetap di jalan syaitan, maka dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, itulah seburuk-buruk tempat kembali, jalan yang hak dan jalan yang batil itu adalah dua jalan yang bertentangan, sama ada bersyukur dengan keimanan dan ketaatan, atau kufur dengan pengingkaran dan pendurhakaan


  Mungkin sahaja ada seorang dari kalian mahu menyela kata-kataku dengan mengatakan: "Akan tetapi Allah menyatakan dengan firman-Nya dalam Al Quran:
  Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. (71)
  Maha Benar Allah
  [Maryam:71]"

  Untuk itu kami balasnya, kami katakan, sesungguhnya orang-orang munafik merekayasa hadits-hadits yang serupa dengan beberapa ayat pada zahirnya, namun bilamana kalian kembali kepada ayat-ayat muhkamat, yang terang dan jelas tidak perlu di takwil lagi, maka kelak kalian akan mendapati bahawa ayat muhkam itu bertentangan dengan hadits rekaan, namun menyerupai zahir ayat lain dalam Al Quran (ayat mutasyaabihaat)

  Kerana itu kalian membuatkan neraka seperti tempat berenang, lalu membuatkan kayu, pedang atau sehelai rambut sebagai jalan yang merentasi di atas neraka! Kemudian manusia melewati titian udara yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang itu, siapa yang jatuh dari atas titian mengawang itu maka dia akan jatuh ke dalam neraka, dan siapa yang tidak jatuh menyeberanginya maka dia akan masuk syurga
  !

  Aduhai betapa aku kesal terhadap para ulama umat, mereka mengajari umat mereka cerita-cerita seperti riwayat lemah dan dongeng-dongeng khurafat, yang Allah tidak menurunkan bukti keterangan mengenainya dalam Al Quran, akan tetapi kalian mengikuti ayat mutasyaabihaat dalam Al Quran, ayat-ayat yang masih perlu ditakwil oleh orang yang miliki ilmu pengetahuan dari Tuhannya, yaitu seorang imam (pemimpin) yang bijaksana

  Lalu kalian meninggalkan ayat-ayat muhkamaat yang terang lagi jelas, yang tidak memerlukan takwilan seorang imam untuk menjelaskannya sedikitpun, memandangkan ianya terang lagi jelas seterang matahari di tengah langit

  Namun kalian meninggalkan ayat-ayat yang muhkam dan mengikuti hadits-hadits dusta, yang telah membuatkan jalan yang hak dan jalan yang batil itu menjadi satu jalan menuju ke neraka, kerana para munafik telah meletakkan hadits-hadits dusta yang serupa dengan ayat-ayat mutasyaabihaat pada maknanya yang tersurat, padahal ianya masih perlu ditakwilkan oleh seseorang yang berilmu, seorang imam yang nyata untuk menafsirkan dan menjelaskannya dengan sebenar-benarnya


  Sesungguhnya aku benar-benar tantang seluruh ulama umat dengan kebenaran, bukan tantangan keangkuhan, namun dengan bayan keterangan yang hak bagi semua ayat mutasyaabihaat dan ayat muhkamaat, aku fatwakan dengan ilmu pengetahuan, petunjuk dan dengan kitab wahyu yang menerangi

  Kelak kita akan memulainya dengan ayat-ayat muhkamaat mengenai perkara ini, yang kejelasan dan keterangannya secerah matahari di langit, tiadalah yang condong menghindari dari ayat muhkamaat kecuali orang yang binasa, bahkan kalian telah meninggalkan muhkam Al Quran di balik belakang kalian dan mengikuti ayat mutasyaabihaat, kerana ada hadits yang serupa dengan salah satu ayat mutasyaabihaat, serupa makna zahirnya dengan hadits fitnah dan dusta terhadap Allah dan Rasul-Nya


  Kelak kami akan mulakan hiwar bersama kalian dengan muhkam Al Quran, yang telah kalian campakkannya di balik punggung kalian, semisal firman Allah Ta'ala dalam muhkam kitab-Nya, yang menyatakan bahawa neraka Jahannam itu mempunyai tujuh pintu, setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari penghuni Jahannam, kerana itu kalian dapati orang-orang kafir digiring ke neraka Jahannam secara berombongan, yakni beramai-ramai, demikian itu kerana ianya mempunyai tujuh pintu dan setiap pintu ada bahagian untuk golongan tertentu dari orang-orang kafir itu, mereka tidak melewati di atas neraka itu berada di atas titian -ash shiraath al mustaqiim-
  !
  Semoga Allah mengutuk kalian, bagaimana kalian ini sampai dapat dipalingkan

  Bahkan sampailah ketika mereka mendatangi neraka itu, dibukakan pintu-pintunya lalu mereka dicampakkan ke dalam neraka Jahannam sebagaimana yang telah kami jelaskan kepada kalian sebelumnya pada firman Allah Ta'ala:
  Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat". (26)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Akan tetapi kalian malah membuatkan penghuni syurga dan penghuni neraka sama-sama digiring ke neraka, aku ulangi dan katakan, semoga Allah mengutuk kalian, bagaimana kalian ini sampai dapat dipalingkan, kalian mengatakan terhadap Allah pada perkara yang kalian tidak mengetahuinya
  ?!
  Kalian mengikuti perkara yang Allah tidak menurunkan bukti keterangan mengenainya, kalian mengikuti hadits-hadits yang serupa dengan ayat-ayat yang bukan ayat muhkamaat, kalian telah meninggalkan muhkam Al Quran yang terang dan jelas di balik belakang kalian, seakan-akan ianya tidak dari sisi Allah

  Maka perhatikanlah ayat muhkamaat tentang perkara ini, nescaya kalian akan temukan ianya menjelaskan kepada kalian, akan pernyataan fatwa yang memutuskan mengenai perkara ini dengan sejelas-jelasnya secara detail, ia menyatakan bahawa penghuni neraka digiring ke neraka, sehinggalah tatkala mereka tiba di neraka maka pintu-pintunya dibuka

  Demikian itu kerana neraka mempunyai tujuh pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka, manakala penghuni syurga pula, maka mereka diiringi menuju syurga, sehinggalah tatkala mereka tiba di syurga lantas pintu-pintunya telah dibukakan untuk mereka

  Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat untuk kalian mengenai perkara ini, yang memberitahukan keadaan sejak detik kebangkitan sehinggalah berakhirnya urusan

  Allah telah memberitahukannya kepada kalian dengan sebenar-benarnya, dan menjelaskannya kepada kalian secara terperinci

  Allah Ta'ala berfirman:
  Dan ditiuplah pada bentuk makhluk ciptaan-Nya (ash shuur), maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup pada ash shuur itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). (68) Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. (69) Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. (70) Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. (71) Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya" Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. (72) Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya". (73) Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal". (74) Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam". (75)
  Maha Benar Allah
  [Az Zumar]


  Tidakkah kalian lihat bahawa hadits dusta itu bertentangan sama sekali baik secara keseluruhannya maupun ada perinciannya dengan ayat muhkamaat yang mulia ini, yang terang lagi jelas menjelaskan! Akan tetapi kalian telah mengikuti hadits dusta itu kerana ianya serupa dengan ayat lain dalam Al Quran, yaitu firman Allah Ta'ala:

  Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. (71) Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. (72)
  Maha Benar Allah
  [Maryam]


  Sekiranya kalian inginkan kebenaran, pasti kalian akan berpegang teguh dengan muhkam yang terang dan jelas, adapun ayat ini yang makna tersuratnya mirip dengan salah satu riwayat, namun bilamana kalian membandingkan antara riwayat yang serupa dengan makna tersurat ayat ini dan antara ayat muhkamaat dalam perkara ini, maka tentu sahaja kelak kalian akan temukan adanya pertentangan yang banyak antara kebenaran dan kebatilan, yang bertentangan dengan firman Allah Ta'ala:

  Dan ditiuplah pada bentuk makhluk ciptaan-Nya (ash shuur), maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup pada ash shuur itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). (68) Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. (69) Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. (70) Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah datang)". Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. (71) Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya" Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. (72) Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya". (73) Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal". (74) Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam". (75)
  Maha Benar Allah
  [Az Zumar]

  Ini adalah ayat muhkamaat yang memberitahukan kebenaran tentang perkara ini


  Kemudian kita kembali pada takwil ayat mutasyaabihaat yang serupa makna zahirnya dengan hadits fitnah dalam riwayat batil mengenai jalan yang lurus -ash shiraath al mustaqiim-, yang menyatakan dengan kedustaan dan kepalsuan terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahawa kononnya titian itu -ash shiraath as mustaqiim- berada di atas neraka Jahannam, sementara orang-orang yang dalam hati mereka condong pada kesesatan, mereka mengikuti ayat mutasyaabihaat yang serupa dengan hadits-hadits fitnah untuk mencari-cari takwil Al Quran;

  Akan tetapi di hati mereka ada kecenderungan untuk menyimpang dan menyeleweng dari kebenaran yang terang dan jelas, yang telah dicampakkannya di balik belakangnya, lalu mengikuti ayat mutasyaabihaat ini, kerana keserupaannya dengan hadits fitnah yang disangkanya dari Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihii wa sallama

  Oleh kerana aku ini termasuk kalangan orang-orang yang teguh dan mendalam ilmu pengetahuannya, dengan perkara-perkara yang telah Allah ajarkan kepadaku, maka kelak aku akan bawakan kepada kalian takwilan yang hak dan pernyataan ringkas yang bermanfaat bagi firman Allah Ta'ala:
  Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. (71) Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. (72)
  Maha Benar Allah
  [Maryam]

  Makna mendatangi -wuruud- yang dimaksudkan pada situasi ini bukan bermaksud memasuki -dukhuul-; namun bermaksud wushuul -sampai atau tiba- di pekarangan neraka Jahannam, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya, lantas neraka itu dapat disaksikan berbarengan oleh orang-orang sholeh dan orang-orang yang mengerjakan kebatilan, mereka sama-sama dapat menyaksikannya

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka Jahiim, (6) dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. (7)
  Maha Benar Allah
  [ At Takaatsur]


  Maksud "mendatangi" di sini adalah "sampai atau tiba" di pekarangan neraka Jahannam, sebagaimana Musa sampai (warada) di sumber air kaum Madyan, akan tetapi Musa tidak memasukinya; namun dia tiba di pekarangan sumber air itu dan mendapati umat yang sedang memberi minum haiwan ternakan mereka, Allah Ta'ala berfirman:
  Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (23)
  Maha Benar Allah
  [Al Qashash]


  Ini bukan qias, namun supaya kalian memahami hakikat "mendatangi" yang dimaksudkan ke neraka Jahannam, bahawa ianya adalah sampai atau tiba di pekarangan neraka, agar dapat disaksikan oleh orang-orang sholeh dan orang-orang yang mengerjakan kebatilan, lantas mereka melihat neraka itu dengan mata kepala, benar-benar menyaksikannya dengan penglihatan yang pasti

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka Jahiim, (6) dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. (7)
  Maha Benar Allah
  [At Takaatsur]

  , Juga pembenaran terhadap firman Allah 'Azza wa Jalla:
  dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. (36)
  Maha Benar Allah
  [An Naazi'aat]


  Yakni neraka itu diperlihatkan, lalu ianya tampak bagi setiap yang mempunyai penglihatan mata yang dapat memandang, maka ia dapat melihat neraka itu, akan tetapi Allah tidak memperlihatkannya kepada orang-orang sholeh untuk mereka memasukinya atau menyeberangi di atasnya; namun supaya mereka bersyukur memuji Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kedahsyatan neraka yang menyala-nyala itu, tempat yang hanya dimasuki oleh orang yang celaka

  Tidak ada jalan atau titian apapun menuju neraka itu bagi orang-orang yang baik, mereka tidak mendekatinya apalagi memasukinya, tidak juga melewati dari atas nyalaannya, bahkan Allah memperlihatkan neraka dengan jelas untuk dimasuki oleh orang-orang yang sesat sahaja

  Adapun penyaksian penglihatan terhadapnya, maka orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman sama-sama dapat menyaksikannya, kerana neraka itu diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, akan tetapi ianya diperlihatkan untuk dimasuki oleh orang-orang yang sesat sahaja

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat", (91)
  Maha Benar Allah
  [Asy Syu'araa]


  Allah tidak menjadikan jalan syurga dan jalan neraka itu sama; namun jalan neraka itu di suatu sisi dan jalan syurga itu di suatu sisi yang lain
  Allah Ta'ala berfirman: (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, (22) selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. (23)
  Maha Benar Allah [Ash Shaaffaat]

  Akan tetapi kalian wahai sekalian ulama umat, kalian malah telah membuatkan jalan ke neraka itu sama dengan jalan ke syurga, ada apa dengan kalian, bagaimana kalian ini memutuskan
  ?
  Masih ada banyak dan banyak lagi dalil bukti pada kami mengenai perkara ini, yang kami simpan untuk orang-orang yang ragu, agar kami bungkam mereka dengan sebenar-benarnya dengan kebenaran, bagaimana kalian ini sanggup buatkan jalan yang lurus itu -ash shiraath al mustaqiim- jadi jalan yang sama menuju neraka Jahannam, yaitu jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang murkai ke atas mereka
  ?
  Bukankah kalian membaca dalam setiap sholat "Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat"
  ?
  Akan tetapi kalian malah membenarkan ianya satu jalan yang membawa ke neraka, padahal kalian salah, kerana bagaimana pula jalan yang hak dan jalan yang batil boleh jadi satu jalan yang membawa kesemuanya menuju neraka Jahannam, maka mengapakah kalian tidak memikirkan
  ?
  Sesungguhnya Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang baik -para sholihin-, tidaklah mereka itu digiring ke jalan neraka, namun mereka diiringi ke jalan syurga, tidak ada yang digiring ke jalan neraka kecuali para penghuninya, dan Allah membiarkan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan berlutut

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  (kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, (22) selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. (23)
  Maha Benar Allah
  [Ash Shaaffaat]


  Kemudian setiap dari mereka dilemparkan oleh kedua malaikat Raqib dan Atid, mereka berdua membawa penghuni neraka ke pintu yang telah ditentukan untuknya, lalu kedua malaikat mencampakkannya ke dalam neraka Jahannam sebagaimana yang telah kami sebutkan penjelasannya kepada kalian sebelum ini, pada firman Allah Ta'ala:
  Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat". (26)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Maka sesungguhnya telah jelas buat kalian akan kebenaran, ianya bukanlah sebagaimana yang kalian duga, orang kafir dan orang mukmin berjalan di atas titian rambut, yang mereka anggapnya lebih tajam dari pedang, siapa yang melepasinya dia selamat, siapa yang jatuh masuk neraka, kami tidak menemukan bukti keterangan dalam Al Quran yang mengesahkan kebohongan ini

  Sesiapa yang ada bantahan terhadap ayat-ayat muhkamaat yang terang dan jelas lagi menjelaskan, maka dipersilakan untuk hiwar

  Adapun ayat mutasyaabihaat, maka kelak aku akan menjelaskannya dengan penjelasan dan takwilan yang lebih baik dari kalian, aku datangkan dalil bukti keterangan baginya dari Al Quran itu sendiri, sehinggalah bilamana kalian mendustakannya, maka sesungguhnya kalian telah mendustakan ayat-ayat Allah dalam Al Quran, Allah-lah yang memutuskan perkara dengan sebenar-benarnya antara aku dan kalian, Dia-lah yang Maha Cepat memperhitungkan, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..  Wahai Habib Al Habib, wahai orang yang mengklaim, sekiranya dia dapat mendatangkan nama 'Al Mahdi' dari Al Quran, lantas dia mengatakan: "Adakah kelak engkau akan mengikutiku?". Untuk itu kami balasmu dengan kebenaran, aku katakan: Demi Allah, seandainya engkau bawakan kepadaku dari Al Quran nama 'Habib Al Habib', dengan terang dan jelas dari Al Quran, nescaya aku tidak akan mengikutimu, adakah engkau tahu mengapa
  ?
  Demikian itu kerana Allah tidak menjadikan hujjah itu pada nama, namun pada ilmu pengetahuan, Allah tidak memberimu ilmu pengetahuan, malah engkau membantah dengan persangkaan (dhonn), yang sedikitpun tidak berguna untuk mencapai kebenaran, adapun nama (ism), maka Allah tidak menjadikannya sebagai dalil hujjah wahai Habib Al Habib

  Supaya engkau tahu wahai Habib Al Habib, engkau dan selainmu,
  bahawasanya Allah tidak menjadikan dalil hujjah pada nama, namun dalil hujjah adalah pada ilmu pengetahuan, kerana itu Allah berfirman: dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Maha Benar Allah [Ash Shaff:6], namun Rasul itu datang dan namanya Muhammad -shollallaahu 'alayhi wa sallam-, yang demikian itu supaya kalian tahu bahawa bukti kebenaran bukan pada nama, namun pada ilmu pengetahuan

  Aku bersaksi bahawa Muhammad Rasulullah adalah Ahmad Rasulullah itu sendiri, -shollallaahu 'alayhi wa sallam- utusan Allah yang telah ditetapkan di dalam Al Lauh Al Mahfudh, adakah engkau mahu aku membuatkan adanya hujjah bagi ahli kebatilan terhadap nendaku
  ?
  Aku berlindung dengan Allah dari termasuk kalangan yang membantah mengenai Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan kitab wahyu yang menerangkan; bahkan aku menyeru ke jalan Tuhanku berdasarkan bashirah -dalil bukti keterangan yang nyata-, dengan ilmu pengetahuan dan kitab suci yang menerangkan, yang dengannya aku bimbing dan tuntun umat manusia ke jalan yang lurus


  Al Mahdi Al Muntadhar yang hak, pembela Muhammad Rasulullah dan Al Quran;
  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  ــــــــــــــــــــ


  3859
 6. Wahai Habib Al Habib, mengapa engkau tetap meneruskan kebatilan setelah kebenaran jadi jelas bagimu?

  مصدر المشاركة

  -6-

  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  03 - 01 - 1429 هـ
  11 - 01 - 2008 مـ
  07:50 مـساءً
  ــــــــــــــــــ


  Wahai Habib Al Habib, mengapa engkau tetap meneruskan kebatilan setelah kebenaran jadi jelas bagimu?


  Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, sholawat dan salam ke atas seluruh nabi dan rasul dari yang pertama hingga penutupnya, seorang Nabi yang ummi, yang benar lagi terpercaya, semoga salam kesejahteraan tetap ke atas kita dan hamba-hamba Allah yang baik, aku tidak membeza-bezakan antara seorangpun dari rasul, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah,
  selanjutnya..


  Wahai Habib Al Habib, mengapa engkau masih tetap di atas kebatilan setelah kebenaran jadi jelas bagimu? Tidakkah engkau takut kepada Allah Tuhan Semesta Alam? Kerana aku lihat engkau berpaling dari semua dalil bukti nyata yang telah kami keluarkan dari Al Quran, sekiranya engkau mahu mengalahkanku, maka hendaklah engkau ambil dalil hujjah yang aku bawakan padamu dari Al Quran, kemudian berikan penjelasan untuknya dengan ilmu pengetahuan dan dalil hujjah dari Al Quran itu sendiri, agar keteranganmu jadi lebih baik takwilannya dan tafsirannya dari bayan keteranganku

  Andai engkau lakukannya, -pastinya engkau tidak akan mampu melakukannya-, maka kelak aku yang pertama sekali di dunia akan mengakui engkau 'Al Mahdi Al Muntadhar', adapun sekiranya engkau berpaling dari ayat-ayat muhkamaat sebagai bukti bagi takwilanku, lalu engkau mengambil ayat-ayat mutasyaabihaat dan mahu menyangkal kalam Allah yang muhkam, seakan-akan engkau beriman kepada sebahagian Al Quran dan mengingkari sebahagiannya, meskipun ayat-ayat yang engkau bawakan itu tidak engkau jelaskan tafsirannya dari Al Quran itu sendiri, namun engkau menafsirkannya menurut kemahuanmu

  Bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata dari Al Quran untukmu, janganlah engkau mengatakan terhadap Allah pada perkara yang tidak engkau ketahui, dengan persangkaan yang Allah nyatakan padamu mengenainya, bahawa janganlah engkau mengikuti persangkaan kerana ianya sama sekali tidak berguna untuk mendapatkan kebenaran


  Seterusnya hendaklah engkau ketahui bahawa Kitabullah yang berulang-ulang ayatnya (matsaaniy), sebahagiannya menafsirkan sebahagian yang lain, engkau mesti mencari takwilan dari Al Quran itu sendiri bagi ayat yang ingin engkau jelaskan dengan sangat tepat sekali, jika engkau benar-benar takut mengatakan terhadap Allah pada perkara yang engkau tidak tahu, bilamana engkau tidak temukan ayat yang menjelaskannya dari Al Quran, maka ketika itu hendaklah engkau mencari bayan penjelasannya dari sunnah Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihii wa sallam-

  Tidak sepatutnya engkau terus pergi pada sunnah dan memulai dengannya sebelum mencari dalam Al Quran, sesungguhnya engkau hanya menggunakan pencarian pada sunnah sekiranya tidak menemukan pencarianmu dalam Al Quran, demikian itulah kaedah yang hak (memulai dengan muhkam Al Quran baru kemudian sunnah Nabi), jika engkau benar-benar takut terhadap Allah dan tidak ingin mengatakan terhadap-Nya kecuali yang benar


  Adapun malaikat Raqib dan malaikat Atid, maka syaitan-syaitan tidak dapat mendatangi dari arah kedua mereka, dari sisi kanan dan sisi kiri, kendatipun mereka tidak ditugaskan untuk melindungi manusia; sekalipun demikian, tatkala Habib berdiri dan ada seorang lelaki berdampingan dengan Habib di sebelah kanannya, begitu juga ada seorang lelaki lain bersebelahan dengan Habib di sebelah kirinya, lalu ada pula lelaki yang ketiga mahu mendatangi Habib, maka dia tidak dapat melakukannya kecuali dari dua arah, sama ada dari arah depan Habib atau dari arah belakangnya;

  Kerana itulah Allah mengutus
  malaikat-malaikat yang selalu mengikuti manusia bergiliran (al mu'aqqibaat), mereka tidak ditugaskan untuk menjaga amal perbuatan manusia dan mencatatnya; namun untuk melindungi manusia dari kejahatan syaitan-syaitan, adapun malaikat penjaga amal perbuatan (al hafadhah) yaitu Raqib dan Atid, maka mereka ditugaskan untuk mengamati dan mencatat amal perbuatan baik dan buruk manusia

  Justeru itu syaitan-syaitan tidak berani untuk mendatangi dari arah mereka, yakni dari sisi kanan dan kiri, jika demikan mana kewibawaan para malaikat Allah ketika syaitan mendatangi dari kanan atau kiri manusia, hinggakan malaikat Raqib atau Atid menjauh, atau syaitan memindahkan dan menggantikan mereka? Bahkan syaitan-syaitan tidak berani untuk mendatangi dari arah kanan atau kiri manusia, kerana ada malaikat Raqib di sebelah kanan dan malaikat Atid di sebelah kiri, jika demikian manusia terpelihara dan terjaga dari syaitan-syaitan, dari arah kanan dan kiri kerana keberadaan para malaikat di sebelah kanan dan kiri manusia, sekalipun manusia itu orang kafir yang mengingkari dan berpaling dari peringatan Allah

  Syaitan-syaitan tidak mendatanginya dari kanan dan kirinya kerana malaikat Raqib dan Atid ada mendampingi manusia di sebelah kanan dan kiri, yang telah Allah jadikan keduanya sebagai pencatat amal perbuatan manusia, akan tetapi manusia dianggap terjaga dari syaitan-syaitan dari arah kanan dan kiri oleh keberadaan malaikat Raqib dan Atid itu, adalah kerana Allah menjadikan kewibawaan untuk para malaikat, hinggakan syaitan-syaitan tidak berani mendatangi dari sisi kanan dan kiri manusia, namun syaitan mengancam dengan mengatakan:
  kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). (17)
  Maha Benar Allah
  [Al A'raaf]


  Jika demikian maka masih ada dua zona bagi syaitan untuk sampai kepada manusia yaitu dari arah depan dan belakang, maka Allah mengutus malaikat-malaikat yang selalu mengikuti manusia bergiliran (al mu'aqqibaat), sebahagian pada waktu malam dan sebahagiannya pada waktu siang silih berganti, mereka menyertai manusia di hadapan dan di belakang untuk mengawasi syaitan-syaitan sehinggalah manusia itu berpaling dari peringatan Allah, Al Quran

  Bilamana manusia berpaling dari peringatan Tuhannya, maka Allah mengadakan untuknya teman syaitan yang menyertainya di hadapan dan di belakang kerana Allah telah mengangkat perlindungan dan penjagaan darina, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah keadaan mereka, tatkala Allah berkehendak untuk menguji manusia, maka dia ditimpa rasukan syaitan yang direjam yang membuatnya sakit, kita dapati rasukan itu dapat menerobos terkena salah seorang dari umat Islam dan tiada pelindung yang dapat menolaknya

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  sama saja (bagi Tuhan), siapa diantaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus-terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di siang hari. (10) Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran (mu'aqqibaat), di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (11)
  Maha Benar Allah
  [Ar Ra'd]


  Makna firman Allah Ta'ala: mereka menjaganya atas perintah Allah, yakni penjagaan dari perintah Allah kepada para malaikat untuk menjaganya dari arah hadapan dan belakangnya, bukan menjaganya dari perintah ketetapan Allah, Maha Suci Dia dan Dia Maha Tinggi; bahkan sekiranya Allah berkehendak menimpakan keburukan pada manusia untuk mengujinya, maka kita dapati pelindung sama sekali tidak dapat menolak keburukan yang menimpa orang-orang muslim atau non-muslim

  Allah berkehendak mengajarkan kepada kita agar bertawakkal kepada-Nya, tidak akan menimpa kami melainkan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, Dia-lah Pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakkal, Tuhan merekalah sebaik-baik Penjaga, maka hendaklah mereka itu tidak terpedaya dengan penjagaan para malaikat

  Sesungguhnya para malaikat hanya dapat menolak keburukan dan dapat membantu dengan izin Allah dan dengan kekuasaan-Nya, Allah berkehendak agar kita tidak mengandalkan mereka sedikitpun, bahawasanyapara malaikat tidak mampu menjaga atau menolong kita kecuali dengan kekuasaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, kerana itu Allah mewahyukan kepada para malaikat-Nya:
  (Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. (12)
  [Al Anfaal]
  Demikian juga Allah mengajarkan kepada kita agar kita tahu, bahawa para malaikat diturunkan semasa perang Badar adalah berita gembira agar hati kita tenang, sesungguhnya pertolongan adalah dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana


  Betapa aku heran dengan urusanmu wahai Habib Al Habib! Bagaimana engkau dapat mengatakan malaikat yang ditugaskan itu hanya satu sahaja? Bahkan ada dua malaikat yang diserahi tugas menjaga amal perbuatan manusia, keduanya ada di sebelah kanan dan kiri manusia, demikian juga manusia terpelihara dan terjaga di sisi kanan dan kiri kerana keberadaan dua malaikat penjaga yang mencatatkan amal perbuatan manusia, mereka tahu apa yang kalian kerjakan kerana mereka menjaga amal perbuatan manusia

  Begitu juga mereka menjaga manusia dari arah kanan dan kiri kerana keduanya adalah tempat mereka ditugaskan dan mereka perlu melindunginya, agar syaitan tidak menjauhkan mereka dan menerobos kepada manusia dari kanan dan kiri, meskipun melindungi manusia itu bukan tugas mereka, seandainya tugas mereka tentu mereka akan melindungi manusia dari arah hadapan dan belakang

  Maka dari itulah Allah mengirimkan para malaikat yang selalu menyertai manusia secara bergilir-gilir siang dan malam (al mu'aqqibaat), yang bertugas menjaga dan melindungi manusia dari kejahatan syaitan-syaitan dari arah depan dan belakang, kerana itu Allah Ta'ala berfirman:
  Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran (mu'aqqibaat), di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (11)
  Maha Benar Allah
  [Ar Ra'd]


  Maka kita dapati tugas yang terbalas bagi al mu'aqqibaat -para malaikat yang selalu mengikuti manusia secara bergilir-gilir- yang menjaga dan melindungi manusia dari depan dan belakang, manakala dari sisi kanan dan kiri pula ada dua malaikat yang selalu menemani manusia secara berterusan, dan mereka tidak pernah lengah menjalankan tugasan mereka buat mencatat amal perbuatan manusia, kemudian mengambil nyawa manusia sedang mereka tetap tidak lalai dari tugasan

  Bahkan setelah mencabut nyawa manusia, jika dia termasuk kalangan penghuni neraka, kedua malaikat itu jugalah yang menjadi penggiring dan penyaksi, sehinggalah selesai tugasan mereka setelah keluar hukum keputusan mahkamah keadilan Allah, setelah pengakuan manusia terhadap segala amal perbuatannya, setelah anggota tangan, kulit dan kakinya bersaksi terhadapnya, lalu hukum keputusan dikeluarkan dan juga perintah kepada Raqib dan Atid, sebagaimana firman Allah Ta'ala:
  Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia olehmu berdua ke dalam siksaan yang sangat". (26)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Adapun dalil yang membuktikan bahawa malaikat itu berdua bukan satu wahai Habib Al Habib, maka ianya pada:
  Pertamanya – Ayat dalam firman Allah: (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (17) Maha Benar Allah [Qaaf], ayat ini terang dan jelas jika sunguh engkau berbahasa arab yang jelas, ia memberitahukan kepadamu bahawa mereka adalah dua malaikat, kerana itu Allah berfirman: dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya

  Lalu ayat ini menjelaskan kepadamu bahawa satu malaikat di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri, kerana itu Allah berfirman:
  seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri
  Selanjutnya ayat ini menjelaskan kepadamu tugasan mereka dan nama mereka:
  Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, Raqib dan Atid (18)
  [Qaaf]

  Kemudian Allah menerangkan kepada kita bahawa kelak manusia akan menyangkal semua perbuatan jahatnya yang telah dicatatkan oleh malaikat Atid:
  "Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun" [An Nahl:28]
  Lalu Allah menerangkan kepada kita jawaban malaikat Atid, untuk mengembalikan dan menyerahkan keputusannya kepada Allah:
  (Malaikat menjawab): "Ada, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan"
  [An Nahl:28]

  Maka mereka berdua menjadi lawan yang saling bertentangan, kerana itulah Atid menjadi malaikat penggiring, dialah yang menggiring manusia itu ke mahkamah keadilan Tuhan, untuk memutuskan perkara antara mereka berdua dengan sebenar-benarnya, bahawa Atid tidak mengada-adakan kedustaan sedikitpun terhadap manusia itu, manakala malaikat Raqib pula datang sebagai penyaksi kebenaran, kerana dia ada hadir beserta mereka

  Sebab itu malaikat Raqib memberikan kesaksiannya untuk malaikat Atid dengan kebenaran, Raqib mengatakan kesaksiannya:
  "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku" [Qaaf:23], dengan sebenar-benarnya tanpa syak dan ragu lagi  Kemudian engkau temukan perintah Tuhan dikeluarkan dengan mutsanna untuk dua malaikat:
  Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia olehmu berdua ke dalam siksaan yang sangat". (26)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Maka dari itu semua ayat-ayat Al Quran ini menceritakan dua malaikat wahai Habib Al Habib, jadilah engkau orang yang bijak lagi cerdas, yang dapat memahami hanya dengan isyarat, ada apa dengan engkau ini sampaikan tidak dapat memahami ayat-ayat yang telah aku terangkan kepadamu, dan aku menjelaskannya secara terperinci bukan dengan penjelasan dari fikiranku sendiri seperti yang engkau lakukan;

  Bahkan dari kitab Al Quran yang segala sesuatu dijelaskan oleh Allah dengan detail, maka janganlah engkau termasuk kalangan yang ragu, sesungguhnya aku menasihatimu, dengan kata-kata apa lagi engkau akan percaya sesudah kalam Allah ini
  ?
  Demikian itu kerana Nasser Mohammed Al Yamani tidak membawakan dalil hujjah dari luar kitab suci Al Quran, lantaran itu sekiranya kalian mendustakanku maka sebenarnya kalian mendustakan kalam Tuhanku dan Tuhan kalian, Allah Tuhan Semesta Alam


  Janganlah engkau membuatkan Al Quran itu menjadi susah difahami, yang ada banyak misteri tidak ada sesiapa yang mengerti, hingga menyifatkan Allah menurunkan Al Quran itu sia-sia, yang tidak akan ada sesiapapun dapat memahaminya, bertakwalah engkau kepada Allah; bahkan Al Quran adalah kitab suci yang jelas nyata, untuk orang-orang berakal mentadabburi merenungkan ayat-ayatnya

  Janganlah engkau membuang-buang waktuku wahai lelaki, kelak aku akan biarkan orang-orang yang berakal membuat keputusannya di antara aku dan engkau, adakah Nasser Mohammed Al Yamani mengatakan kebenaran dengan ilmu pengetahuan, dengan petunjuk dari kitab suci yang menerangkan? Namun jika mereka itu sama seperti dirimu, maka aku berikan kesempatan dan peluang bagi mereka berhiwar denganku, untuk mereka buktikan kesesatanku jika sungguh mereka orang-orang yang benar, pena telah diangkat dan lembaran telah mengering
  (telah selesailah perkara)


  Al Mahdi Al Muntadhar Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  ـــــــــــــــــــــــ

  3860


 7. مصدر المشاركة

  -7-

  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  04 - 01 - 1429 هـ
  12 - 01 - 2008 مـ
  10:28 مـساءً
  ــــــــــــــــ


  Cukuplah bagiku Allah, Dia-lah sebaik-baik pelindung wahai Habib Al Habib..


  Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam
  selanjutnya..

  Wahai Habib Al Habib, adakah engkau mahukan kebenaran dan tidak selainnya? Janganlah engkau mengatakan terhadap Allah dengan takwilan selain kebenaran, dengan ilmu pengetahuan dan dalil hujjah dari muhkam kitab suci Al Quran yang menerangkan, adapun perkara yang engkau duga merupakan dalil bukti bagimu dari Al Quran pada firman Allah Ta'ala:
  Tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya. (4)
  Maha Benar Allah
  [Ath Thaariq]  Maka aku balasmu, aku katakan: Bertadabburlah merenungkan ayat-ayat itu dengan baik, engkau akan menemukan padanya ada ancaman dan peringatan setelah sumpah, kerana itu disebutkan thoo'irnya -nahas dan malang- manusia yang kafir itu ada ditengkuknya setelah diberi peringatan, dan thooir itu adalah malaikat Atid yang mencatat perbuatan jahat, yang mana kelak orang kafir di hari segala rahasia diperlihatkan (Hari Kiamat), dia menginginkan seandainya ada jarak yang jauh di antara dirinya dan amal perbuatan jahatnya, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul
  [Al Israa:15];
  Sebab itu engkau dapati para rasul Allah mengatakan kepada kaum mereka yang merasa bernasib malang kerana para rasul:
  Utusan-utusan itu berkata: "Thooir -nahas dan nasib malang- kalian adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan (kalian bernasib malang)?
  Maha Benar Allah
  [Yaasiin:19]


  Ayat ini membicarakan manusia kafir yang mengingkari kebenaran dan manusia yang berbuat kerosakan di muka bumi dengan amal perbuatan jahat dan malaikat Atid yang diserahi tugas menjaganya dalam Kitabullah, kerana itu engkau dapati ayat ini membicarakan tentang malaikat Atid sahaja, pencatat amal perbuatan jahat manusia kafir yang mengingkari Hari Kebangkitan dan Hari Perhitungan, sebab itu engkau dapati ayat-ayat yang terang dan jelas menyebutkan tentang manusia kafir yang mengingkari kebenaran

  Bertadabburlah merenungkan ayat-ayat ini dengan baik, engkau akan dapatinya membicarakan manusia kafir yang mengingkari Hari Perhitungan, lantaran itu engkau dapati manusia itu berbuat jahat sedang dia tidak peduli, justeru itu Allah bersumpah:
  Demi langit dan yang datang pada malam hari, (1) tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? (2) (yaitu) bintang yang cahayanya menembus, (3) tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya. (4) Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? (5) Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, (6) yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. (7) Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati). (8) Pada hari dinampakkan segala rahasia, (9) maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun dan tidak (pula) seorang penolong. (10) Demi langit yang mengandung hujan (11) dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, (12) sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil. (13) dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. (14) Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. (15) Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya. (16) Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. (17)
  Maha Benar Allah
  [Ath Thaariq]


  Jika demikian wahai Habib, sesungguhnya ayat-ayat ini menunjuk kepada manusia kafir, yang mana thooir -nahas dan malang- mereka disebutkan, yakni malaikat Atid, yang mencatatkan perbuatan jahat mereka dengan sebenar-benarnya.

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan thooirnya pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. (13)
  Maha Benar Allah
  [Al Israa:13]


  Maka dari itu ayat-ayat ini tidak menyebutkan mengenai malaikat Raqib, amal-amal perbuatan baik dan syurga-syurga, kerana itu engkau dapati ayat ini menyebutkan malaikat Atid sahaja tanpa menyebutkan malaikat Raqib, pencatat amal-amal perbuatan baik yang membawa ke syurga

  Aku ulangi dan katakan, sesungguhnya ayat-ayat ini menunjuk pada manusia kafir secara umum dengan kekafiran mereka, kejahatan mereka dan makar tipudaya mereka menentang kebenaran, justeru itu Allah Ta'ala berfirman:
  Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. (15) Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya. (16) Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. (17)
  Maha Benar Allah
  [Ath Thaariq]


  Sebab itu selesai pengkhususan orang yang ditujukan pembicaraan, yaitu menunjukkan kepada orang-orang kafir dengan ancaman dan peringatan, kerana itu engkau temukan ayat ini membicarakan mengenai malaikat Atid, sebagai thooir untuk mereka -nahas dan malang- bagi mereka di leher mereka, dialah malaikat Atid yang mana Allah bersumpah terhadap hakikat tanggungjawabnya sebagai pencatat kejahatan, keingkaran dan maker tipudaya tanpa kebenaran, buat melawan dan menentang Allah dan para rasul-Nya


  Wahai Habib, sesungguhnya aku ini menasihatimu, agar engkau tidak menafsirkan ayat-ayat selain ayat muhkamaat yang jelas dengan persangkaan (dhonn) yang tidak berguna sedikitpun untuk mencapai kebenaran, ataukah engkau ini tidak tahu apa itu dhonn? Yakni engkau membaca ayat selain ayat muhkamaat (ayat mutasyaabihaat) lalu engkau menafsirkan ayat itu sahaja semata-mata, lalu engkau mahu mengeluarkan hukum keputusan dan engkau tidak akan mengeluarkan selain dari hukum keputusan yang salah, yang akan bertentangan makna tersuratnya dengan ayat-ayat muhkamaat yang terang, jelas lagi menjelaskan dalam Al Quran

  Kelak engkau akan dapati dari ayat-ayat muhkamaat yang membicarakan secara bersamaan tentang manusia yang beriman dan yang tidak beriman, ianya menyebutkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat, sebab itu engkau dapatinya membicarakan mengenai dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid

  Bertadabburlah merenungkan firman Allah Ta'ala:
  Bukan hanya durhaka saja, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. (9) Padahal sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan kalian), (10) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaan kalian itu), (11) mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. (12) Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, (13) dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. (14) Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. (15) Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. (16)
  Maha Benar Allah
  [Al Infithaar]


  Aku rasa engkau ingin menakwilkan Al Quran namun dalam hatimu ada kecenderungan untuk berpaling dari kebenaran, kerana itu engkau dapati dirimu mengikuti ayat mutasyaabihaat, yang tidak diketahui takwilannya kecuali oleh Allah dan orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya, engkau telah mengabaikan ayat-ayat muhkamaat yang terang dan jelas lagi menjelaskan, akan tetapi engkau tidak mengikutinya dan mencampakkannya di balik belakangmu, lalu mengikuti ayat mutasyaabihaat yang serupa zahirnya dengan perkara yang engkau katakan dengan mengikuti kemahuanmu, dengan persangkaan yang sedikitpun tidak berguna untuk mendapatkan kebenaran

  Bagaimanapun aku ini tidak mengingkari ayat mutasyaabihaat, bahkan ianya juga dari sisi Allah, justeru aku katakan: Kesemuanya dari sisi Allah, Tuhan kita, ayat mutasyaabihaat dan ayat muhkamaat, namun aku tidak mengikuti ayat mutasyaabihaat dengan mengatakan kebatilan pada yang tersurat darinya; bahkan aku bawakan kepadamu bayan keterangan yang hak bagi ayat mutasyaabihaat, dan aku menjelaskannya dari Al Quran secara terperinci, aku nafikan adanya pertentangan ayat Al Quran dalam pandangan orang-orang yang ragu, kerana Al Quran itu sebahagiannya tidak bertentangan dengan sebahagian yang lain

  Akan tetapi mereka tidak mengetahui takwilan ayat mutasyaabihaat dalam Al Quran, lantas membuatkan mereka menyimpang jauh dan menambahkan keingkaran mereka yang telah sedia ada, dan mereka semakin sesat cenderung berpaling dari Al Quran yang muhkam, ayat muhkamaat yang terang jelas lagi menjelaskan namun tidak sesuai menurut kemahuan mereka


  Aku lihat engkau meminta nasihat dari para ikhwan namun tidak memintanya langsung secara peribadi dari Al Mahdi Al Muntadhar yang hak, Nasser Mohammed Al Yamani, padahal dia adalah penasihat yang dapat dipercaya untukmu, aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, sesungguhnya aku mencintai untukmu akan perkara yang aku cintai untuk diriku, aku tidak mahu ayat mutasyaabihat dari Al Quran membuatkanmu jauh menyimpang

  Sekiranya engkau mahukan nasihatku, maka berpegang teguhlah engkau dengan ayat-ayat muhkamaat yang terang, jelas lagi menjelaskan, tiada yang cenderung untuk berpaling darinya melainkan orang yang binasa, yang di hatinya condong pada kesesatan, dia mencampakkan ayat-ayat muhkamaat itu di balik punggungnya, lalu mengikuti ayat mutasyaabihaat yang bertentangan dengan ayat muhkamaat pada zahirnya, padahal takwilan ayat mutasyaabihaat bukan pada zahirnya, tiada yang tahu takwilannya selain Allah, dan Dia mengajarkan takwilannya kepada orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya


  Aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, yang Maha Baik lagi Maha Mengasihani, bahawasanya aku tidak lihat dirimu termasuk kalangan mereka wahai Habib Al Habib, aku tahu pasti bahawa ada bisikan syaitan padamu, yang ingin menyesatkanmu dari kebenaran setelah kebenaran itu datang kepadamu, dia ingin membuatkan engkau termasuk kalangan yang ragu

  Sebab itu syaitan membisikkan padamu mengatakan engkaulah Imam Mahdi sebenarnya yang ditunggu-tunggu, lantas membuatkanmu mengikuti ayat-ayat mutasyaabihaat dengan bisikan syaitan al khannaas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dadamu dan menghasutmu, kononnya dirimu berada di atas kebenaran sementara Nasser Al Yamani di atas kebatilan, dan engkaulah Imam Mahdi yang dinanti


  Aku tahu bahawasanya di era kemunculan akan ada banyak 'Imam Mahdi' yang tidak benar, demikian itu adalah makar tipudaya dari syaitan-syaitan, agar tidak jelas bagi umat manusia Imam Mahdi yang hak, yang membimbing umat dengan sebenar-benarnya ke jalan yang lurus, namun para mahdi itu tidak masuk ke internet antarabangsa kecuali sedikit, seperti Habib Al Habib dan selainnya yang banyak terdapat di setiap wilayah di negara-negara dunia

  Sebahagian mereka memberitahukan kepada orang-orang bahawa dia 'Imam Mahdi', manakala sebahagian yang lain pula tidak mengungkapkan perkara yang mereka pendam di dalam diri mereka kepada orang-orang, mereka menunggu orang-orang mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya engkaulah Imam Mahdi", mereka ini berusaha menarik pandangan orang lain terhadap mereka, mudah-mudahan ada sebahagian orang akan mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya engkaulah Imam Mahdi", lalu dia bertambah sesat dan menyesatkan banyak orang tanpa didasari ilmu pengetahuan, tidak pula dengan petunjuk dan kitab suci yang menerangkan


  Kelak aku akan nyatakan kepada seluruh umat Islam mengenai urusan mereka, bagaimana mereka dapat membezakan antara yang hak dan yang batil, supaya mereka tahu siapa yang mengaku-aku dirinya 'Imam Mahdi' yang sebenar, maka aku nyatakan dengan sebenar-benarnya kepada semua pencari kebenaran, bagi sesiapa yang mahu mengikuti kebenaran dan tidak mahukan selainnya, agar mereka dapat mengetahui 'mahdi-mahdi' yang ditimpa bisikan syaitan, sementara kebanyakkan mereka tidak menyadari bahawa syaitan membisikkan pada mereka, syaitan-syaitan itu menghalang-halangi mereka dari jalan kebenaran, sedang mereka menyangka mereka itu mendapat petunjuk

  Namun di kalangan mereka ada yang tidak bangkit kesombongan dalam dirinya dengan berbuat dosa, kelak dia akan pergi kepada syaikh yang dapat merawatnya dengan Al Quran, untuk memastikan adakah dia dirasuk bisikan syaitan sementara dia tidak menyadarinya, malah dia menyangka bisikan itu adalah wahyu langsung dari Ar Rahman ke dalam hati, padahal Tuhan tidak mewahyukan apapun kepadanya; akan tetapi ianya adalah bisikan syaitan yang mahu menghalang-halanginya dari kebenaran, syaitan mahu menyesatkannya lalu menyesatkan orang-orang lain dengannya, justeru itu kemarilah kalian agar aku ajarkan kepada kalian wahai sekalian pencari kebenaran, bagaimana kalian dapat mengetahui dan mengenali mereka, yaitu seperti berikut:


  Pertamanya, kelak kalian akan dapati mereka mengikuti ayat mutasyaabihaat dalam Al Quran dan meninggalkan ayat muhkamaat yang terang, jelas lagi menjelaskan, yang tidak perlu seorang penafsir pun untuk menafsirkannya, kerana ayat-ayat muhkamat itu jelas zahir dan batinnya, yang tersurat maupun yang tersiratnya, aku khabarkan berita gembira kepada kalian, bahawasanya kalian akan menemukan ayat-ayat muhkamat dalam setiap perkara adalah lebih banyak dari ayat mutasyaabihaat dalam topik perkara yang sama

  Kelak aku akan berikan contoh kepada kalian terhadap yang demikian, seperti perkara yang dibantah oleh Habib Al Habib, mengenai malaikat yang diserahi tugas menyertai manusia itu hanya satu sahaja bukan dua, lalu dia membawakan dalil hujjah sepertimana yang dibisikkan oleh syaitan kepadanya ketika aku memintanya dalil bukti, lantas dia membawakan firman Allah Ta'ala:
  Tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya, Maha Benar Allah

  Akan tetapi dia tidak mengetahui takwilannya yang benar, kendatipun ianya menyerupai perkara yang dibisikkan oleh syaitan kepadanya, yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah yang muhkamaat, yang terang dan jelas lagi menjelaskan, demikian juga ianya berkaitan dengan topik hiwar, namun aku tidak mengingkarinya, bahkan aku bawakan bayan keterangannya dengan sebenar-benarnya dan penjelasan yang sebaik-baiknya

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Tidaklah mereka itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. (33)
  Maha Benar Allah
  [Al Furqan]


  Maka dari itu aku bawakan kepada kalian ayat-ayat muhkamaat yang menegaskan bahawa malaikat yang mengawasi itu ada dua bukannya satu, Allah Ta'ala berfirman: (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (17) Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (Raqib dan Atid). (18) Maha Benar Allah [Qaaf], ini termasuk ayat-ayat muhkamaat yang terang, jelas lagi menjelaskan bahawa mereka adalah dua malaikat, dan ayat ini juga menunjukkan beberapa bukti bahawa mereka adalah berdua, juga bukti-bukti lain dalam satu ayat yang sama yaitu:


  1-
  (yaitu)
  Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya:
  Ini adalah lafaz mutsanna (untuk berdua) tanpa syak dan ragu lagi jelas dan muhkam
  2-
  satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri:
  Bagaimana satu boleh ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Maka ayat ini tambah menegaskan bahawa mereka berdua bukan satu
  3-
  Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (Raqib dan Atid):
  Ayat ini menegaskan bahawa mereka adalah dua malaikat yang satu bernama Raqib dan yang satu lagi Atid, yang satunya mencatatkan ucapan dan perbuatan yang baik, sementara yang satu lagi mencatatkan ucapan dan perbuatan jahat
  4-
  Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi:
  Demikian juga ianya menegaskan bahawa malaikat yang diserahi tugas ada dua, satu malaikat penggiring dan satu malaikat penyaksi
  5-
  Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala:
  Begitu juga kita temukan perintah yang ditujukan kepada mutsanna (berdua) bukannya mufrad (satu), yang menegaskan bahawa malaikat yang diserahi tugas ada dua bukan satu dan bukan tiga
  6-
  maka lemparkanlah dia olehmu berdua ke dalam siksaan yang sangat:
  Demikian juga ayat ini menegaskan bahawa malaikat yang diserahi tugas ada dua, bukan satu seperti yang dikatakan oleh Habib, dan tidak pula lebih dari dua seperti yang dikatakan oleh Panji Jihad  Semua dalil bukti bagi perkara ini kami keluarkan kesimpulannya hanya dari satu surah sahaja yaitu Surah Qaaf, Allah Ta'ala berfirman:
  Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (16) (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (17) Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (18) Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. (19) Dan ditiuplah pada bentuk makhluk (dengan Kun Fayakuun) Itulah hari terlaksananya ancaman. (20) Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. (21) Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. (22) Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku". (23) Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia olehmu berdua ke dalam siksaan yang sangat". (26) Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh". (27) Allah berfirman: "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu". (28) Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku (29) (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masih ada tambahan?" (30) Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). (31) Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya) (32) (Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat, (33) masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan. (34)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Kemudian kita beralih pada dalil bukti dalam surah yang lain, yaitu firman Allah Ta'ala:
  Padahal sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan kalian), (10) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaan kalian itu), (11) mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. (12)
  Maha Benar Allah
  [Al Infithaar]

  Ayat ini juga menafikan bahwa malaikat yang diserahi tugas itu cuma satu malaikat sahaja, bahkan ada lebih dari satu malaikat, mereka adalah dua malaikat yang ada pada tiap-tiap manusia sebagaimana dalil bukti yang telah kami kemukakan terhadap demikian dari ayat-ayat Surah Qaaf


  Untuk dalil bukti yang lain:
  Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61)
  Maha Benar Allah
  [Al An'aam]

  Ini adalah ayat muhkamaat yang menjelaskan bahawa malaikat-malaikat penjaga yang mencatatkan ucapan dan amal perbuatan manusia juga adalah malaikat maut itu sendiri, yang ditugaskan mengambil nyawa manusia, Allah mengutus para malaikat itu untuk menyertai manusia dari permulaan sehinggalah bilamana telah tiba ketetapan untuk mati, lalu para malaikat itulah yang mengambil nyawanya, kemudian ayat ini menjelaskan bahawa mereka tidak pernah lengah dan lalai menjalankan tugas mereka, malah para malaikat berterusan menjalankan kewajiban sehinggalah mereka berdua mencampakkan manusia itu ke dalam neraka Jahannam, atau mengiringinya ke syurga

  Akan tetapi kelak kalian akan menemukan ayat lain (mutasyaabihaat) yang serupa dengan kebatilan pada zahir ayat, kalian akan dapati zahirnya menafikan malaikat-malaikat kematian dan membuatkannya menjadi satu malaikat, semisal firman Allah Ta'ala:
  Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu, Maha Benar Allah [As Sajdah:11], namun bilamana engkau kembali merujuk pada ayat muhkamaat, kelak engkau akan dapati bahawa malaikat-malaikat maut itu lebih dari satu, ada banyak malaikat kematian

  Jika demikian apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala:
  Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikanmu"?, dan apabila kalian merujuk muhkam Al Quran, maka kelak kalian akan dapati bahawa setiap manusia ada malaikat mautnya masing-masing, makna malaikat maut yakni komando yang mengarahkan dan mengatur manusia kafir setelah kematian, sebab itu kalian mendapati malaikat Atid menggiring manusia yang melawan dan membantahnya, sementara malaikat Raqib menemani malaikat Atid, akan tetapi malaikat Raqib tidak ada kekuasaan sedikitpun untuk mengarahkan, namun dengan pengarahan malaikat Atid

  Adapun bilamana manusia yang mati itu orang baik, maka yang mengarahkan dan mengatur adalah malaikat Raqib, sementara malaikat Atid tidak ada kekuasaan untuk mengarahkan sedikitpun, maka para malaikat kesemuanya menemani manusia yang baik itu ke syurga, agar malaikat Raqib menunjukkan kepada manusia itu tempatnya di syurga  Barangsiapa yang berpegang pada zahir ayat mutasyaabihaat ini, maka kelak ianya akan membuatnya menyimpang dari ayat-ayat muhkamaat, yang menyatakan bahawa setiap manusia ada malaikat kematian yang akan mengambil nyawanya, dan malaikat yang lain akan membantu malaikat kematian, sekiranya manusia yang mati itu kalangan penghuni neraka, maka malaikat Atid yang akan mencabut nyawanya dan yang memegang kendali mengurusnya, sementara malaikat Raqib membantu malaikat Atid yang mengarahkan dan mengatur, begitu juga Raqib akan datang bersama Atid sebagai penyaksi sebagaimana yang telah kami jelaskan dari Kitabullah


  Wahai Habib, sesungguhnya aku perhatikan engkau juga menghujjah dengan ayat ini, pada firman Allah Ta'ala:
  Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kalian diberi balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan. (28) (Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadap kalian dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kalian kerjakan". (29)
  Maha Benar Allah
  [Al Jaatsiyah]


  Untuk itu kami balas kalian, kami katakan: Sesungguhnya ayat ini membicarakan para kuffar, orang-orang kafir yang mengingkari kebenaran, para pelaku kejahatan, dan malaikat yang diserahi tugas buat mencatatkan kejahatan mereka, yaitu malaikat Atid, kerana itu Allah Ta'ala berfirman: "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadap kalian dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kalian kerjakan", Maha Benar Allah, yang dimaksudkan adalah kitab catatan yang menuturkan kejahatan-kejahatan dengan sebenar-benarnya, sementara mereka yakni para pelaku kejahatan menyangkalnya dengan ucapan mereka "Kami tidak berbuat kejahatan apapun"

  Demikian itulah kitab catatan yang ada pada malaikat Atid, ada apa dengan engkau ini hinggakan engkau tidak memahami ucapan yang benar dari Kitabullah, engkau mahu membuatkan Al Quran itu bertentangan menurut takwilanmu wahai Habib? Adakah engkau mahu umat Islam tidak percaya pada Al Quran dengan membuatkan mereka meragukannya, padahal itulah yang diinginkan oleh syaitan yang membisikkannya kepadamu ke dalam dadamu, maka janganlah engkau mengikuti bisikan syaitan itu dan ikutilah aku, nescaya aku bimbing dan tuntun dirimu ke jalan yang lurus

  Aku beri amaran kepada syaitan yang ada dalam dirimu, jika dia tetap terus membisikkan padamu dengan perkara yang tidak benar, maka kelak aku akan berdoa memohon kepada Allah, agar Dia membuatkan jasad dan ruh Habib Al Habib menjadi api neraka besar terhadap syaitan itu, yang tahu aku menyatakan kebenaran dan menginginkan kebenaran, sementara syaitan itu menginginkan kebatilan, maka dari itu aku berdoa memohon kepada Tuhanku untuk membuatkan seksaan-Nya terhadap syaitan itu melalui Habib Al Habib, namun menjadi dingin dan selamat untuknya


  Jika engkau mencabarku wahai syaitan yang menghembus-hembus dan membisikkan kepada Habib Al Habib, maka aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, nescaya aku buatkan -dengan izin Allah- Habib menjadi tempat tinggal buatmu dari neraka Jahannam, sudah cukuplah engkau membisik-bisikkan dengan perkara yang tidak benar, sesungguhnya aku memberi amaran kepadamu, dan Habib Al Habib tidak akan ditimpa keburukan sekiranya dia termasuk kalangan orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka diri mereka telah berbuat sebaik-baiknya

  Adapun sekiranya dia termasuk kalangan syaitan-syaitan manusia, maka kelak kedua-duanya akan merasakan azab seksaan dengan daya kekuasaan Allah dan kekuatan-Nya, aku tidak membuat mereka kesakitan dengan diriku sendiri, namun dengan berdoa memohon kepada Allah dengan keyakinan, agar Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa memenangkanku ke atas mereka, sedang mereka tahu bahawa mereka tidak dapat merasa aman dari pembalasan Allah, dan Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu

  Adakah engkau memahami pemberitaan ini ataukah engkau menantang Al Mahdi Al Muntadhar dengan menimbulkan keraguan pada peringatan Allah, Al Quran? Sebelum aku berdoa memohon kepada Allah, kelak aku akan berikan nasihat kepada saudara Habib Al Habib, sebuah saranan yang dapat dilakukannya secara rahasia, yaitu hendaklah dia pergi berjumpa dengan syaikh yang dapat merawat dengan Al Quran, lalu memintanya untuk membacakan ayat-ayat Al Quran kepadanya, dalam kadar bacaan sejam penuh yang akan membakar syaitan-syaitan

  Demikian itu supaya kebenaran jadi jelas baginya jika sungguh dia menginginkan kebenaran, kemudian datang bersaksi dengan sebenar-benarnya dan tidak bangkit kesombongan di dalam dirinya dengan dosa, kemudian berjaya mendapatkan kemenangan yang besar, dan Allah akan menunjukkan jalan yang lurus kepadanya, Allah akan menganugerahkannya kemuliaan yang besar dari sisi-Nya di dunia dan di akhirat, namun sekiranya bangkit kesombongan dalam dirinya dengan dosa, maka cukuplah neraka Jahannam sebagai balasan untuknya, seburuk-buruk tempat kembali


  Betapa sering aku ulangi dalil bukti ilmu pengetahuan mengenai perkara Raqib dan Atid, dan aku telah menerangkannya secara terperinci, seakan-akan aku ini tidak mengatakan sesuatu, lantas dia mencampakkan dalil hujjah dari Al Quran yang muhkam, lalu mengandalkan ayat mutasyaabihaat dan membuatkan Al Quran saling bertentangan mengikut takwilannya, demikian itu kerana dia berpegang pada ayat mutasyaabihaat dan mengabaikan ayat muhkamaat, yang aku gunakan untuk berhujjah dengannya

  Dia tidak menyangkal ayat-ayat muhkamaat dari Al Quran, akan tetapi dia mencampakkannya di balik punggungnya seolah-olah ianya tidak ada disebutkan, lalu pergi untuk membawakan ayat-ayat mutasyaabihaat dari Al Quran untuk melawan ayat-ayat muhkamaat yang aku bawakan untuk berhujjah dengannya, namun aku tidak sepertinya, bahkan aku bawakan ayat muhkamaat lalu aku terangkan kepadanya takwil ayat mutasyaabihaat dan aku jelaskan kepadanya secara detail

  Aku nafikan rekayasa yang bertentangan dengan Al Quran dari bikinan syaitan-syaitan jinn dan mansia, maka berhentilah engkau wahai Habib Al Habib, terimalah nasihat dan saranku, tidakkah engkau lihat dirimu pada kebanyakan waktu, tatkala mendengarkan Al Quran dibacakan hatimu menjadi sempit wahai Habib Al Habib
  ?
  Aku harap dari Allah agar menunjukkanmu jalan yang lurus jika sungguh engkau inginkan kebenaran


  Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

  Al Mahdi Al Muntadhar Al Imam, Nasser Mohammed Al Yamani
  ـــــــــــــــــــــــ


  3861
 8. Riwayat palsu yang bertentangan dengan kebanyakan dari ayat-ayat muhkamaat, yang merupakan pokok (intisari) kandungan Al Quran..

  مصدر المشاركة

  -8-

  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  11 - 09 - 1430 هـ
  31 - 08 - 2009 مـ
  12:23 صـباحاً
  ـــــــــــــــــــــ


  Riwayat palsu yang bertentangan dengan kebanyakan dari ayat-ayat muhkamaat, yang merupakan pokok (intisari) kandungan Al Quran..  Raja Sulaiman dan malaikat maut
  Salam sejahtera ke atas kalian beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya, sholawat dan keberkahan ke atas Saiyidina Muhammad -shollallaahu 'alayhi wa sallam- dan ke atas seluruh hamba-hamba Allah sholeh..

  Aku telah membaca riwayat dari beberapa syaikh dan aku juga menemukannya di internet, riwayat yang menceritakan tentang Raja Sulaiman dan malaikat maut, yang menimbulkan minat dan rasa ingin tahuku untuk bertanya dengan persoalan lain, riwayat itu seperti berikut:

  Sesungguhnya telah ditundukkan buat Nabi Sulaiman untuk kemudahannya, akan perkara yang tidak ditundukkan buat selainnya dari kerajaan dan kekuasaan, sesungguhnya manusia, jinn, angin, burung-burung dan haiwan-haiwan tunduk patuh pada perintah Nabi Sulaiman dan melaksanakan arahannya, adalah dewan majlis tempat pertemuan Nabi Sulaiman itu dihadiri oleh semua termasuk malaikat maut Izrail, dan malaikat maut berteman dengan Nabi Sulaiman

  Malaikat maut selalu memberitahu Nabi Sulaiman tentang siapa orang-orang yang akan dicabut nyawa mereka pada hari ini, dia juga menceritakan kepada Nabi Sulaiman mengenai kisah mereka, Nabi Sulaiman pernah bertanya malaikat maut, tentang situasi paling sulit yang pernah dilaluinya ketika mencabut nyawa manusia, malaikat maut menceritakan situasi yang paling sulit adalah ketika dia diperintahkan untuk mengambil nyawa seorang wanita yang telah tiba ajalnya di gurun

  Dan wanita itu baru sahaja melahirkan anak sementara tiada sesiapa yang bersamanya di gurun itu, rupa anak kecil yang kelak aku akan cabut nyawa ibunya itu menyedihkan, dia akan ditinggal bersendirian di gurun, kemudian malaikat maut meneruskan ceritanya, bahawa setelah beberapa tahun berlalu, dia diperintahkan pula untuk mencabut nyawa salah seorang raja, sementara raja itu sedang berada di tengah-tengah askarnya, raja itu adalah anak kecil yang kematian ibunya sedang dia satu-satunya bayi di gurun, yang mana Allah telah mentakdirkan anak itu hidup dan menjadi raja

  Ketika Allah memerintahkan malaikat maut untuk mengambil nyawa Nabi Sulaiman -'alayhissalaam-, malaikat maut pergi ke tempat Nabi Sulaiman berada, ketika itu Nabi Sulaiman sedang berdiri bertelekan dengan tongkatnya mengawasi manusia dan jinn bekerja, tiba-tiba datang malaikat maut menemui Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman merasa aneh dengan kehadiran malaikat maut ke tempat ini pada waktu begini, sedangkan malaikat maut biasanya hanya mengunjungi Nabi Sulaiman di dewan majlis tempat pertemuan dan duduk bersamanya, Nabi Sulaiman memperhatikan malaikat maut berkeliaran di sekitarnya, malaikat maut merasa malu untuk mengambil nyawanya, kerana dia adalah Nabi Sulaiman dan juga teman duduknya

  Nabi Sulaiman dapat merasakan malaikat maut tidak mendatanginya kecuali untuk mengambil nyawanya, lalu Nabi Sulaiman mengatakan padanya agar mendekat dan jangan malu untuk melaksanakan perkara yang telah Allah perintahkan padanya, lantas malaikat maut pun maju dan mencabut nyawa Nabi Sulaiman, maka wafatlah Nabi Sulaiman dalam keadaan berdiri bertelekan dengan tongkatnya, dan tidak ada yang menunjukkan manusia dan jinn akan kewafatan Nabi Sulaiman kecuali ketika baginda jatuh setelah serangga kayu memakan tepi-tepi hujung tongkatnya, lalu Nabi Sulaiman jatuh dan ketika itu, sadarlah jinn bahawa mereka tidak mengetahui perkara yang ghaib kecuali apa yang Allah kehendaki mereka mengetahuinya

  Pertanyaanku untuk Imam dan para anshar:
  Adakah riwayat ini shahih, ataukah padanya ada pernyataan yang berlebihan
  ?
  Jika malaikat maut ditundukkan buat Nabi Sulaiman untuk kemudahannya dengan izin Allah, adakah ini bermakna ada juga sebahagian malaikat yang ditundukkan buat Nabi Sulaiman untuk kemudahannya
  ?
  Adakah fitnah ujian yang diterima oleh Nabi Sulaiman itu berat untuknya
  ?
  Apakah fitnah ujian itu
  ?
  Berapa lamakah tempohnya
  ?
  Semoga kalian selalu baik-baik sahaja, salam sejahtera ke atas kalian beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya


  Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

  Saudaraku yang mulia, salam sejahtera ke atas kalian, seluruh anshar pendahulu terbaik dan umat Islam semua, aku nyatakan dengan kebenaran bahawasanya Allah tidak menurunkan suatu bukti keterangan apapun mengenai riwayat ini, kerana malaikat maut yang diserahi tugas buat mengambil nyawa orang-orang baik itu bukan hanya satu malaikat sahaja, bahkan dia adalah malaikat Raqib

  Pada setiap manusia yang baik ada malaikat maut Raqib yang diserahi tugas menyertainya dan mengambil nyawanya ketika diperintahkan oleh Allah, untuk menarik ruhnya dengan perlahan dan lembut, sementara malaikat Atid pula membantu malaikat Raqib, namun yang diserahi tugas untuk menarik ruh orang-orang baik dengan perlahan dan lembut adalah malaikat maut Raqib

  Setiap orang yang baik ada malaikat padanya yang bernama Raqib, dia adalah malaikat duta perutusan bagi penghuni syurga, adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat kerosakan di muka bumi, maka malaikat yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa mereka adalah malaikat Atid, itulah malaikat yang diserahi tugas menyertai dan mencabut nyawa mereka, dan pada setiap manusia penghuni neraka pula ada malaikat maut yang bernama Atid, dia adalah malaikat duta perutusan bagi neraka

  Demikian juga para malaikat Raqib dan Atid itu diserahi tugas mencatat amal perbuatan baik dan buruk manusia, mereka menyelesaikan tugasan mereka menyertai manusia sepanjang hayatnya, sehinggalah tiba takdir yang telah ditetapkan bagi manusia, lalu para malaikat itu ditugaskan mencabut nyawa manusia atau menarik ruhnya dengan perlahan dan lembut, dalam ketetapan yang telah ditentukan ianya pasti berlaku dalam kitab yang tertulis -lauh mahfuz-

  Para malaikat itu tidak pernah lengah atau lalai dalam menjalankan tanggungjawab mereka, dengan meninggalkan manusia setelah kematiannya, bahkan para malaikat itu tetap diserahi tugas menyertai manusia setelah kematiannya sampailah kedua malaikat itu mencampakkan manusia ke dalam neraka

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepada kalian malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61)
  Maha Benar Allah
  [Al An'aam]


  Sekiranya manusia itu termasuk kalangan penghuni neraka, maka malaikat Atid yang akan menggiringnya di mahkamah keadilan Allah, sementara malaikat Raqib pula sebagai penyaksi kebenaran dengan menyatakan kesaksiannya di hadapan Allah, bahawa malaikat Atid mencatatkan amal perbuatan jahat yang disaksikannya dengan sebenar-benarnya

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (16) (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (17) Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (18) Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. (19) Dan ditiuplah pada bentuk makhluk (dengan Kun Fayakuun). Itulah hari terlaksananya ancaman. (20) Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. (21) Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. (22) Dan yang menyertai dia berkata: "Inilah (catatan amalnya) yang tersedia pada sisiku". (23) Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia olehmu berdua ke dalam siksaan yang sangat". (26) Yang menyertai dia berkata (pula): "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh". (27) Allah berfirman: "Janganlah kamu bertengkar di hadapan-Ku, padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu". (28) Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku (29) (Dan ingatlah akan) hari (yang pada hari itu) Kami bertanya kepada jahannam: "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab: "Masih ada tambahan?" (30)
  Maha Benar Allah
  [Qaaf]


  Melalui ayat-ayat ini kita dapat memahami bayan keterangan yang benar dari firman Allah Ta'ala: dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61) Maha Benar Allah, yakni para malaikat itu tidak membiarkan dan meninggalkan manusia setelah kematiannya, sehinggalah kedua malaikat itu melemparkannya ke dalam azab seksaan yang keras, kerana itulah kalian temukan perintah arahan dikeluarkan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid, "Lemparkanlah olehmu berdua", demikian juga "Maka lemparkanlah dia olehmu berdua", maka jelaslah bahawa "Hafadhah" adalah para malaikat penjaga yang mencatatkan amal perbuatan manusia, mereka adalah malaikat Raqib dan malaikat Atid

  Malaikat Raqib dan Atid juga adalah malaikat kematian itu sendiri, satu malaikat merupakan duta perutusan syurga dan satu malaikat lagi merupakan duta perutusan neraka, begitu juga mereka tidak pernah lengah menjalankan tugas, mereka tidak membiarkan dan meninggalkan manusia setelah kematiannya, sampailah mereka berdua mencampakkannya ke dalam neraka Jahannam, para malaikat itu tidak melepaskan tanggungjawab mereka hingga Hari Kiamat sampailah mereka berdua melemparnya ke dalam azab seksaan yang keras

  Tidak selayaknya ada satu malaikat maut sahaja yang mematikan manusia kesemuanya, tidaklah layak bagi makhluk untuk dapat meliputi ruh-ruh manusia seluruhnya, dapat mematikan mereka di sini dan di sana pada suatu masa yang sama, ini bertentangan dengan akal fikiran dan logika; padahal Allah yang Maha Esa semata-mata sahajalah yang dapat meliputi segala sesuatu, dengan ilmu pengetahuan-Nya dan kemahakuasaan-Nya pada suatu masa yang sama, manakala bagi para makhluk pula, tidaklah dijadikan untuk mereka itu adanya dua hati di dalam rongga dadanya


  Barangkali ada seseorang mahu menyelaku dengan mengatakan: Tetapi Allah berfirman: Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) kalian akan mematikan kalian"..(11) Maha Benar Allah [As Sajdah], maka kami katakan: Akan tetapi bukan hanya satu malaikat sahaja untuk seluruh manusia, namun pada setiap manusia ada malaikat bernama Atid yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang kafir, sedangkan bagi orang-orang baik pula, petugas yang akan mengambil nyawa mereka, yang menarik ruh mereka dengan perlahan dan lembut adalah malaikat Raqib, dan para malaikat kematian akan memukul orang kafir sampai ruhnya keluar.

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar", (tentulah kamu akan merasa ngeri). (50)
  Maha Benar Allah
  [Al Anfaal]


  Kemudian jadi jelas bagi kita bahawa mereka adalah dua malaikat, tidak lebih dari dua, mereka berdualah malaikat Raqib dan malaikat Atid

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Allah berfirman: "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, (24) yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, (25) yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah maka lemparkanlah dia olehmu berdua ke dalam siksaan yang sangat". (26)
  Maha Benar Allah


  Maka jelaslah bagi kalian bahawa riwayat itu batil dan direkayasa, Allah tidak menurunkan suatu bukti keterangan apapun mengenainya, terungkaplah rekayasa mereka, persangkaan mereka bahawa malaikat maut itu hanya satu malaikat bernama Izrail yang mematikan semua manusia, berdasarkan demikianlah mereka membuat rekayasa dan mengada-adakan perkara yang tidak benar, sebab itu kita temukan adanya banyak pertentangan antara perkara yang mereka ada-adakan itu dengan Al Quran


  Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

  Saudara kalian, Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  ـــــــــــــــــــــ


  90284 9. Inilah Kitab Catatan Kami Yang Menuturkan Kepada Kalian Dengan Kebenaran, Sesungguhnya Kami Yang Memerintahkan Untuk Menyalin Apa Yang Kalian Kerjakan..

  مصدر المشاركة
  ======== اقتباس =========
  269467

 10. Al Imam Al Mahdi berpesan kepada kalian, agar tidak mendebat orang-orang jahil, dengan hadits-hadits yang tidak dinyatakan keshahihannya oleh Al Imam Al Mahdi, semisal hadits dusta ini yang mengatakan penyembelihan malaikat kematian..

  مصدر المشاركة

  -10-

  Al Imam Al Mahdi berpesan kepada kalian, agar tidak mendebat orang-orang jahil yang tidak mengetahui, dengan hadits-hadits yang tidak dinyatakan keshahihannya oleh Al Imam Al Mahdi, semisal hadits dusta ini yang mengatakan penyembelihan malaikat kematian dalam bentuk seekor kambing..  Postingan asal ditulis oleh Al Bashirah:
  Salam sejahtera ke atas kalian beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya, selamat datang saudara Ahmad Adly, sesungguhnya pertanyaanmu tidak memperlihatkan selain akal fikiran yang bertadabbur merenungkan, dengan izin Allah, engkau akan menjadi termasuk kalangan orang-orang yang mendengarkan ucapan, lalu mengikuti yang terbaik darinya, kerana itu aku menasihatimu untuk membaca pelbagai topik pembahasan oleh Al Imam Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed Al Yamani

  Kita kembali ke pertanyaanmu, terimalah kebenaran perkara yang aku fahami dari pertanyaanmu, yang engkau ucapkan secara tidak langsung dengan sindiran, tanpa menyebutkan hadits yang akan aku nyatakan, engkau mengatakan:
  "Bagaimana 'thooir' yang telah mati dapat didatangkan, padahal 'kematian' telah pun disembelih di antara syurga dan neraka"

  Bukankah demikian
  ?
  Sesungguhnya hadits ini shahih, muttafaqun 'alayhi, tiada sebarang kesangsian pada sanad dan matannya di kalangan pakar hadits

  Dari Abu Said Al Khudri -radliallaahu 'anhu- dia berkata: Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa sallam- bersabda:

  Kematian didatangkan pada bentuk kambing berkulit hitam putih, lalu seorang penyeru memanggil:
  Wahai penduduk surga! Mereka melongok dan melihat, penyeru itu berkata: Apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab: Ya, ini adalah kematian, mereka semua telah melihatnya

  Kemudian penyeru memanggil: Wahai penduduk neraka! Mereka menengok dan melihat, penyeru itu berkata: Apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab: Ya, ini adalah kematian, mereka semua telah melihatnya, lalu disembelih diantara surga dan neraka

  Lalu berkata: Wahai penduduk surga, kekekalan tiada kematian setelahnya, dan wahai penduduk neraka, kekekalan dan tiada kematian setelahnya, lalu beliau membaca: Dan berilah mereka peringatan tatkala ditetapkan perkara sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman (39) Surah Maryam, dan pertanyaanku yang kedua, apa yang engkau fahami dari hadits ini

  Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, salam ke atas kalian beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya, para kekasihku anshar pendahulu yang terbaik..

  Kami berpesan kepada kalian agar tidak mendebat orang-orang jahil yang tidak mengetahui, dengan hadits-hadits yang tidak dinyatakan keshahihannya oleh Al Imam Al Mahdi, semisal hadits dusta ini yang mengatakan penyembelihan malaikat kematian dalam bentuk seekor kambing, ini adalah hadits palsu yang direkayasa, Allah tidak menurunkan bukti keterangan mengenainya, kami telah menyatakan dengan sebenar-benarnya mengenai para malaikat kematian, bahawa mereka adalah dua malaikat, Raqib dan Atid  Berkenaan dengan kematian, maka segala sesuatu akan mati dan semuanya akan binasa, kecuali Wajah-Nya, Maha Suci Dia, Dia-lah yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, akan tetapi kalian ini dengan persangkaan kalian terhadap hadits dusta ini, kalian menyangka kematian itu tatkala telah berakhir maka tidak akan ada lagi kematian, mereka lupa bahawa Allah adalah yang Maha Menghidupkan dan yang Maha Mematikan, dan Allah-lah yang Maha Hidup tidak akan mati


  Ya Subhaanallaah, aduhai Maha Suci Allah, seolah-olah Allah tiada kaitannya dengan mematikan nyawa-nyawa
  !
  Padahal hakikatnya Allah-lah yang mengambil nyawa ketika kematiannya:
  Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya
  Maha Benar Allah
  [Aali 'Imran:145]


  Bagaimanapun, sesungguhnya kami telah menjelaskan mengenai malaikat kematian, bahawasanya bagi setiap manusia yang kafir ada malaikat maut yang diserahi tugas mencabut nyawanya, yakni malaikat Atid, sementara bagi manusia yang beriman pula ada malaikat maut yang diserahi tugas mengambil nyawanya, yakni malaikat Raqib; kedua mereka itulah para malaikat kematian

  Malaikat Atid diserahi tugas mencabut nyawa orang-orang kafir dan para pendosa, kerana malaikat Atid adalah duta perutusan neraka, sementara malaikat Raqib membantunya dan menjadi saksi kebenaran bersamanya, bahawa tiada manusia yang dianiaya dan dizalimi, adapun malaikat Raqib yang mencatatkan kebaikan-kebaikan, maka dia adalah duta perutusan buat penghuni syurga, bagi setiap orang yang baik ada malaikat maut yang diserahi tugas menarik ruhnya dengan perlahan dan lembut ketika dia mati, nama malaikat maut baginya adalah Raqib, sementara malaikat Atid pula membantunya, namun malaikat yang dipertanggungjawabkan untuk mengambil nyawa orang-orang baik adalah malaikat maut Raqib

  Pada setiap orang yang baik ada malaikat bernama Raqib, kami telah menjelaskan dalam beberapa bayan keterangan mengenai para malaikat kematian serta tugas-tugas yang menjadi kewajiban mereka, kerana mereka diserahi tugas buat mencatatkan kebaikan dan keburukan manusia dari permulaan sehinggalah tiba ajal yang telah ditentukan baginya

  Allah Ta'ala berfirman:
  Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya. (61)
  Maha Benar Allah
  [Al An'aam]


  Adapun mengenai lelaki ini yang bernama Ahmad Adly, maka dia termasuk kalangan orang-orang yang tidak mengetahui seperti selainnya, dengan tidak mengurangi penghormatanku padanya, akan tetapi dia menyangkal Allah itu murka dan redha, gembira dan duka, padahal sifat-sifat ini termasuk sifat-sifat nafsiyah bagi Allah (sifat Diri-Nya), yang mana hamba-hamba-Nya juga turut memiliki sifat-sifat ini

  Manakala sifat-sifat dzaatiyah bagi Allah (sifat Dzat-Nya), maka tiada suatu apapun yang setara dengan-Nya dalam sifat dzaatiyah-Nya, akan tetapi kalian telah mencampur adukkan antara sifat-sifat nafsiyah dan sifat-sifat dzaatiyah bagi Allah
  !
  Wahai lelaki, bukankah engkau mensifatkan Allah sebagai Arhamar Raahimiin, yang Maha Penyayang dari sekalian yang menyayangi, yang Paling Pengasih dari sekalian yang mengasihani
  ?
  Ini bermakna bahawa sifat penyayang dan pengasih (ar rahmah) adalah sifat nafsiyah, sifat kasih sayang yang juga ada pada orang-orang yang berkasih saying dari kalangan hamba-hamba-Nya, akan tetapi Dia-lah yang Paling Penyayang dan yang Paling Pengasih dari sekalian yang menyayangi dan mengasihani

  Begitu juga sifat kemuliaan dan kedermawanan adalah sifat nafsiyah, yang juga turut dimiliki oleh orang-orang mulia para dermawan yang murah hati dari kalangan hamba-hamba Allah, namun Allah-lah yang Paling Mulia dan Paling Dermawan dari kesemuanya


  Bagaimanapun wahai Ahmad Adly, sekiranya engkau standing untuk berhiwar dengan Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, maka hendaklah engkau ketahui bahawa kami telahpun berhiwar dengan ramai orang mengenai perkara-perkara yang sama, yakni perkara-perkara yang engkau ingkari terhadap kami, dan kami juga telah tegakkan hujjah terhadap mereka dengan setiap standar dan kriteria, dan di antara mereka adalah Dr. Ahmad Amru

  Namun Allah memberikan petunjuk-Nya kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, dan Allah menyesatkan orang-orang yang hatinya menyimpang dan cenderung menjauhi kebenaran

  Apapun, terimalah jawaban balas dan respon kami terhadap mereka itu, tentang perkara sama yang engkau sangkalnya terhadap kami, lalu berilah jawaban balas dan respon dengan sebenar-benarnya, andai kebenaran ada bersamamu, bawakan dalil hujjah ilmu pengetahuan yang ada padamu, dalil hujjah ilmu pengetahuan yang meyakinkan


  Wahai lelaki, kami telah menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahawa kesalan dan kedukaan dalam Diri Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang menzalimi diri mereka sendiri, tidak akan datang sehinggalah terjadinya kesalan dan kedukaan dalam diri mereka, di atas perkara yang telah mereka lengahkan dan abaikan terhadap Tuhan mereka, yakni dalam menunaikan kewajiban mereka terhadap Allah

  Maka bertadabburlah merenungkan bayan-bayan keterangan serta penjelasan yang fokus dan tertumpu pada perkara ini, kemudian balaslah hujjah dengan hujjah, kerana demi Allah, demi Allah, sesungguhnya engkau termasuk kalangan orang-orang yang tidak mengagungkan Tuhan mereka dengan sebenar-benar pengagungan, engkau tidak mengenal Tuhanmu dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya janji Allah itu benar dan Dia-lah yang Maha Pengasih dari sekalian yang mengasihani


  Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

  Saudara kalian; Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
  _____________


  235215
ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •